Ønsker og krav til havnefronten

Atle Olav Ljåstad.

Atle Olav Ljåstad. Foto:

Av
DEL

MeningerKragerø Bys Venner er stadig på offensiven i forhold til utbygging av havnefronten, og krever at nye bygg må tilpasses byen. Det er jeg helt enig i. Problemet er å bli enige om hva som er bygg tilpasset byen. Kanskje lettere å bli enige om hva som ikke passer inn.

Havnefronten er byens ansikt mot fjorden. Det må vektlegges, og det stiller bygningsmyndigheter og arkitekter på krevende utfordringer.

Et krav må være å unngå blokkbebyggelse med bygg av samme størrelse og utforming. Vi må få variert bebyggelse, det vil si bygg med ulik størrelse og utforming/arkitektur, selv om dette kanskje vil gjøre utbyggingen mer krevende og mindre lønnsom. Fargevalg blir også viktig. Kanskje hvit er å foretrekke og vil kle byen best?

Tak bør også variere i utforming. Noen, kanskje de fleste byggene, bør få tak lik det som er vanligst i byen.

En ny bydel bør også avspeile vår tid, og gi et spennende og tidsriktig uttrykk, men uten å bryte for sterkt med småbypreget, og få en harmonisk løsning tilpasset byen.

Havnefronten kan bli til stor berikelse for byen, og bidra til mer liv og aktivitet. Vi trenger flere innbyggere, helst barnefamilier.

Få idylliske byer som Kragerø kan by på et slikt nytt, fantastisk boligområde med sjøutsikt, bryggemuligheter, nærhet til blant annet sentrum og forretninger, og trolig også en flott strandpromenade med sitteplasser, grøntanlegg, belysning, lekemuligheter og til og med badestrand. Ikke bare til stor glede for beboerne langs havnefronten, men for folk flest, også for turistene.

Det skal betydelig kapital til for å realisere planene for havnefronten. Derfor bør vi sette pris på at Tollefsen vil gå inn for dette. Han har klart gitt uttrykk for sin vilje til å satse på Kragerø, og har også vært tydelig på at han ønsker å bidra til beste for byen. Jeg velger å tro ham på hans ord. Tollefsen er også forretningsmann og må ivareta disse interessene. Slik er det bare. Så får vi håpe at han er villig til å strekke seg langt i å vise hensyn til byen og dens beste, ikke ture fram kun med tanke på profitt.

Arkitektene vil få en stor utfordring, og mye vil bero på dem. Vi får håpe at Tollefsen velger arkitekter som er oppgaven verdig. Hva med å bruke våre lokale arkitekter, kanskje i samarbeid med andre?

Kommunen med politikere og administrasjon vil også få store utfordringer, men også spennende oppgaver, med tanke på å ivareta havnefronten til beste for byen.

Kragerø Bys Venner og andre må gjerne gå høyt på banen og si sine meninger.

Det er viktig, og en bør lytte til dette.

Hva som er folkemeningen er like vel ikke alltid så godt å vite, og til syvende og sist er det politikernes oppgave og ansvar å ivareta byens beste, en oppgave jeg er sikker på at de tar på største alvor, uansett politisk tilhørighet.

Atle Olav Ljåstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags