Nye innbyggere til Kragerø

Av
DEL

LeserbrevKan Kragerø få befolkningsvekst og bli mer knyttet opp mot arbeidsmarkedet i Grenland? Kragerø Frp ønsker selvsagt å legge til rette for boligtomter og tomter for industri og næring lokalt i Kragerø. Jeg tror allikevel at vi ikke kommer bort fra det faktum at det også i årene som kommer vil være en viss jobbpendling fra Kragerø til Grenland og Agder.

Ved rullering av kommuneplanens arealdel vil vi legge inn nye områder som vi tror er attraktive å utvikle både til bolig, næring og fritidsboliger. Kragerø Frp ønsker en politikk som gir byen vår vekst og attraktivitet for nye innbyggere. Det skal være godt å bo og leve i Kragerø.

Kan disse områdene etter noen år være våre gode og attraktive områder til mennesker med ønske om å komme ut fra Oslo grytas mas og kjas?

Vi vil sørge for at Kragerø sitt eiendomsmarked får en god markedsføring også at Kragerø igjen vil få et godt omdømme. Økt byggeaktivitet vil være godt for næringslivet og føre til økt sysselsetting.

Det er ingen grunn til at man ikke kan bosette seg på Kragerø og jobb pendle til hjertet av Grenland på 40–50 minutter. Kragerø Frp har fire forslag vi etter valget vil arbeide for å gjennomføre, for å stimulere til økt og rimeligere boligbygging.

Vi vil se om det er mulig å redusere kommunens gebyrer i forbindelse med boligbygging. Vi vil gi fritak for eiendomsskatt i 10 år for nye boliger. Vi vil redusere tilkoplingsavgiften for nye boliger på vann og avløp på fastlandet til 1,- krone. Vi vil ta initiativ til å støtte og legge til rette for boligprosjekter rettet mot nyetablerte unge mennesker. Utrede om leie til eie-konsept i samarbeid med boligbyggelaget kan gjøre boligkjøp rimeligere for personer uten stor egenkapital.

Jan Helge Lørby Foss

7.-kandidat for Kragerø Frp


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags