Nødvendig med modell/fasadeomriss

Av
DEL

LeserbrevKai Køhler (på Byvennenes møte i april og i KV nylig) og Kragerø Bys Venner har etterlyst en fysisk modell av B13-bygget med omgivelser. Fredensborgs prosjektleder lovet å komme med en slik modell på samme møte i april. Vi har konsultert utenbys fagfolk/arkitekter som forteller oss at vi i det minste bør forlange et fasadeomriss sett fra lang avstand (fra sjøen) med eksisterende omkringliggende miljø inntegnet i samme målestokk og med angivelse av kotehøyder på terreng og mønehøyder/gesims. Også en nøktern 3D-framstilling sett fra sjøen i vannhøyde, fra god avstand, vil kunne gi en bra framstilling.

Dette er ikke gjort. Kragerø Bys Venner vil på det sterkeste anmode om at et slikt fasadeomriss utarbeides før den videre saksbehandlingen, det bør offentliggjøres i lokalpressen og på det orienteringsmøtet som lokalbefolkningen er lovet. Dette vil gi et bedre utgangspunkt for å uttale seg ytterligere om bygget. Vi forventer at det ikke fattes endelige vedtak i Hovedutvalget (og i kommunestyret) før et slikt fasadeomriss foreligger.

Kragerø Bys Venner


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags