Mindre eiendomsskatt med Frp

Av
DEL

LeserbrevMed kommunistpartiet Rødt og Arbeiderpartiet i spissen har kommunestyret i Kragerø vedtatt at eiendomsskatten skal økes. Det betyr at du må betale mer for din bolig.

Kommunevalget 9. september vil i stor grad avgjøre hvor stor økningen blir. For Kragerø Fremskrittsparti er det et mål og redusere skatten. Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. I Kragerø Frp er vi fornøyd med at det Frp styrte finansdepartementet legger til grunn at regjeringen vil fortsette å redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget. I Granavolden-plattformen framgår det at regjeringen vil fortsette å redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget. Det foreslås å redusere makssatsen for boliger og hytter fra fem til fire promille. Målet er at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer. Fra 2020 innføres det også et tak på verdsettelse av bolig- og fritidseiendom på 70 pst. av den beregnede markedsverdien. Det skal bidra til at skattegrunnlaget og eiendomsskatten ikke skal bli for høy.

Vårt problem er at skatteglade partier som SV, Rødt og Arbeiderpartiet nå vil omtaksere alle eiendommer i Kragerø med den hensikt og øke verdiene som skal skattlegges, og dermed få inn mer penger i eiendomsskatt. Regjeringen og Kragerø Frp sin intensjon er den motsatte.

Partienes styrkeforhold i kommunestyret vil avgjøre nivået på eiendomsskatten. Kragerø kommune har de siste årene ikke vært spesielt veldrevet til tross for økonomiske gullår fra statens side.

En rapport har identifisert at Kragerø kommune har utgifter på om lag 50 millioner per år som sammenliknbare kommuner ikke har. Beløpet er om lag det samme som tas inn i eiendomsskatt før sosialistene og kommunistpartiet Rødt sin planlagte økning.

Regjeringens politikk er et tydelig signal om at det ikke er greit å skattlegge folks hjem for hardt. Jeg synes ikke kommunen skal forsøke åle seg rundt dette, men heller senke skattetrykket på folks bolig. Vårt mål er at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt.

Norske kommuner har de siste årene hatt en sterk vekst og solide resultater, og aldri før har så få kommuner vært oppført på ROBEK-listen som nå. Kommunene har et godt økonomisk fundament til å styrke viktig velferdstjenester og til å redusere eiendomsskatten. Godt valg!

Thorleif Fluer Vikre

leder Kragerø Frp og 5.-kandidat.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags