Lytt til streikende skoleungdom

Av
DEL

LeserbrevDen 30. august gikk norske skoleelever over hele landet enda en gang ut klimastreik. Det holder ikke bare å skryte av ungdommens engasjement. Vi må komme med konkrete klimatiltak.

I juli i år opplevde verden den varmeste måneden som noen gang er registrert på jorda. Hetebølger og skogbranner har herjet flere steder. Bildene fra den massive issmeltingen på Grønland har gått verden over. I Norge har flere steder fått oppleve ekstremnedbør som har utløst flom og ras. Utslippene av klimagasser må reduseres drastisk. I løpet av ti år må utslippene halveres om vi skal ha mulighet for å unngå de meste katastrofale konsekvensene.

Vi kommer alle til å føle klimaendringene på kroppen, men det er de unge som vil få oppleve de største konsekvensene. Manglende handling fra politikerne er et svik mot de kommende generasjonene.

Når Amazonas brenner burde det ha utløst krisemøter og skarpe reaksjoner fra regjeringen. Det er knapt til å tro. I stedet for å åpne opp stadig nye oljefelt i sårbare områder og planlegge enda en rullebane på Gardermoen, burde regjeringen ha kommet med konkrete grep for klimakutt. Men regjeringspartiene har altså vært opptatt med å krangle om hvordan det skal bli billigere å kjøre bil i byene. Det er knapt til å tro.

Verden har dårlig tid, men det er heldigvis fullt mulig å snu utviklingen. Men da kan ikke alle land stå og skylde på hverandre. Vi vet at verden har funnet langt mer fossil energi enn det vi kan bruke om vi skal unngå full klimakollaps. Hvorfor leter vi da etter mer?

Norge har ikke et valg mellom å omstille seg bort fra oljeavhengigheten eller ikke. Vi har et valg mellom om dette skal gjøres gjennom en tidlig og målrettet omstilling, eller om det skal skje plutselig når etterspørselen etter norsk olje og gass faller som følge av en global omstilling.

SV leverte før sommeren et forslag på Stortinget om å innfri de klimastreikendes krav. Vi foreslo blant annet at det ikke skal gis nye utvinningstillatelser på norsk sokkel og klimautslippene må kuttes med 60 prosent innen 2030. Vi fikk dessverre ikke flertall for forslagene. Men miljøpartiene styrker seg kraftig på meningsmålingene, og endring presser seg på.

De klimastreikende fortjener å bli hørt, også av oss lokalpolitikere. Derfor vil SV fortsette å fremme forslag om klimakutt, både her i kommunen og på Stortinget. Vi håper de andre partiene vil ta opp konkurransen om å fremme best mulig politikk for klimakutt.

Øyvind Olsen,

Kragerø SV


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags