LO Vestmar samarbeider for felles mål

Kollektivtransport: – Gode bussforbindelser til Grenland og Neslandsvatn må det jobbes for, skriver Magnus Straume blant annet i dette innlegget.Arkivfoto: Sondre Lindhagen Nilssen

Kollektivtransport: – Gode bussforbindelser til Grenland og Neslandsvatn må det jobbes for, skriver Magnus Straume blant annet i dette innlegget.Arkivfoto: Sondre Lindhagen Nilssen

Av
DEL

LeserbrevLO Vestmar har i siste periode hatt avtale med Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti i Kragerø om samarbeid. Dette samarbeidet har vært viktig for å ivareta LOs rolle som en viktig samfunnsaktør. Også i kommende periode har Ap, Rødt og SV forpliktet seg til å samarbeide med LO Vestmar.

Etter initiativ fra LO Vestmar har partiene sluttet seg til en rekke punkter som er viktige for folk flest. Avtalen ivaretar viktige punkter for næringslivet, innbyggerne generelt og ikke minst kommunen som arbeidsgiver.

Vi vil videreføre samarbeidet med det lokale arbeidsliv gjennom og ytterligere forbedre kommunens innkjøpsavtaler. Være en aktiv kommune for å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og nye arbeidsplasser og prioritere grønne arbeidsplasser. Det er viktig med effektiv kommunal saksgang overfor næringslivet.

Et seriøst arbeidsliv i kommunen bidrar til å si nei til sosial dumping i alle bransjer. Da må vi unngå bemanningsbyråer, jobbe for økt fagorganisering og økt tilsyn i arbeidslivet, særlig innen byggebransjen og restaurantbransjen.

Sjønære nærings- og industriområder må bevares og Fikkjebakke må videreutvikles i sammenheng med bygging av ny E18. Gode bussforbindelser til Grenland og Neslandsvatn må det jobbes for. Vi vil ta initiativ til å samordne næring, reiseliv og kultur/kunst for å utvikle kommunen. Skjærgården må vernes for uopprettelige inngrep i forbindelse med utbygging og vi vil styrke vern av matjord.

Vi vil delta i forsøk med elektrifisering av ferjer og fritidsbåter, og være en av Norges første kommuner med ladestasjoner for elbåter. Det er viktig å støtte opp om kommunens omstillingsprogram for å skaffe flere arbeidsplasser og flere innbyggere.

For innbyggerne er det viktig at vi vil fortsette arbeidet for at Kragerø skal bli en forsøkskommune med heldagsskole. Vi vil beholde og styrke offentlig eierskap og kontroll i kommunale selskap og kommunalt eide selskap, herunder beholde brannvakta i Kragerø med minimum dagens ordning. Vi vil også beholde legevakta i kommunen og ha eget kommunalt kjøkken med god, sund og kortreist mat.

Kommunen skal ta et større ansvar for språkpraksis for innvandrere, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner skal ha fritak for kommunale avgifter. Kragerø skal være en rasisme og mobbefri kommune.

Kragerø kommune er en stor og viktig arbeidsgiver. Derfor er det viktig med en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar de ansatte på en god måte. Derfor vil vi være best på heltid og faste stillinger. Antall heltidsstillinger må økes og vi må øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten. Det er viktig å vise respekt for Hovedavtalens og øvrig lov og avtaleverks bestemmelser på alle nivå i kommunen. Vi vil vurdere en prøveordning på en kommunal arbeidsplass sekstimersdag/30 timers uke. Det må være tariffavtaler i alle kommunale foretak. Dette gjelder også i helt eller delvis eide aksjeselskap og liknende. Vi sier et klart og entydig nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Vi vil ha rett kompetanse på rett plass og øke antall lærlinger til 30 i kommunen. Det er viktig å arbeide for økt likestilling i administrasjonen og i politiske fora. Det faglig politiske samarbeidet i kommunen vil vi styrke.

LO Vestmar vil sammen med Ap, Rødt og SV prioritere å skape et godt samfunn med like muligheter for alle og oppfordrer til å stemme på et av de tre partiene.

Magnus Straume,

Fung. leder LO VestmarSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags