Kom alle kommunestyrerepresentanter

Av
DEL

MeningerI all hast, dagen etter en av landets største helligdager, hvor folk er samlet eller bortreist og bortlovet, blir kommunestyrerepresentantene innkalt på klakk, klakk, lakksko – til møte klokka 12.00 den 3. juledag.

Hva er det nå for en slik hast for et slikt følge?

Jo, det har seg slik at B13 AS bekymrer seg over framdriften og viser til ordskiftet i kommunestyresalen, leserinnlegg og andre utspill fra mange hold «som gjør at B13 ikke har den forutsigbarhet vi forventer ... Vi har tydelig kommunisert at dersom vi skal oppfylle kriteriene i anbudskonkurransen ... er det svært lite spillerom for endringer ...»

Videre «har måttet skyve på prosessen med innsendelse av plandokumenter, utsettelse som får konsekvenser for våre leverandører».

Svaret mener B13 er å dele på risikoen i prosjektet. I det minste snakkes det nå endelig om byggesaken, men vent: Ingenting om Kragerø kommunes avtale med Kragerø Utvikling AS? Det er heller ikke vurdert i sakspapirene at KU-avtalen er relevant. Til nå har det tross alt bare dreid seg om en leiekontrakt i et bygg riktignok på cirka 3300 kvadratmeter. Kontorene er nevnt som celler i en skisse.

Hva skal gjøres med de avtaler som finnes, og alle vedleggene? Bli en glemsel? Hva med Kragerø kommunes vedtak og formalisering av KU-avtalen fra februar 2007, som framhever at prioritert rekkefølge for utbygging av Havnefronten er Kirkebukta fra Trikotasjen til Stilnestangen.

Jo, ordføreren sier på nettet at Kirkebukta med sitt sparbygg og marina og et planlagt parkeringshus er utviklet. Med respekt å melde; det er bare å kaste et lite blikk på den omfattende modellen som Tollefsen har vist oss – for å se at Kirkebukta som bydel bare så vidt er i støpeskjeen. Den modellen er kanskje ikke fullt ut realistisk – siden innbyggerne er invitert (jevnfør Tollefsen på Vestmarkonferansen) til å bygge og drodle, lime og rive etter som det passer? Men man skal altså omkalfatre på store byggetiltak, kommunestyrevedtak og avtaler og regulering, og ønsker å gjøre det uten behandling, og plassere inn et bygg som aldri var tiltenkt på B13. Er dette omkamp?

Kommer det som en overraskelse at man har aktive innbyggere som bryr seg om byen – for ikke å snakke om politikere som endelig kan håpe på en politisk behandling. Hvorfor utsatte så kommunestyremøte saken like før jul?

Fordi det dukket opp en rekke uavklarte spørsmål. Kommer det nå avklaringer i sakspapirene eller skal saken behandles i all hast fordi Tollefsen, Kronborg og Rugseth bekymrer seg over framdrift og krever deling på risiko? På grunn av en måneds utsetting? Hvorfor saken i høst har tatt så lang tid er i alle fall ikke politikernes skyld, eller hva vet jeg – en skarve kommunestyrerepresentant?

De fleste av oss har nettopp fått saken om en leiekontrakt forelagt. Å lande bygget, i en parallellbehandling regulering, detaljplan og fra celleskisse til B13 skal i henhold til planen kunne skje uten debatt. Det finnes en tid for alt.

På den annen side. KU-avtalen (fra 2007) forutsatte utbygging uten ugrunnet opphold. Flere år gikk uten at noe skjedde. Avtalen sier også at dersom det blir endring kan avtalen sies opp. Burde ikke KU nå tålmodig vente på den prosessen som må til?

Uansett. Det er nå to parter, KU AS og B13, som egentlig er samme part. Nå vil B13 AS altså at Kragerø kommune skal dele risikoen for at det bygget som er presentert blir godkjent.

Klakk, klakk. Løp av sted på lakksko baklengs inn i loppekassa. Inn mot det nye året.

Dette minner mer og mer om en varslet skandale. Denne jula kommer Kragerø sent til å glemme.

Trine Jørgensen Dahll,
kommunestyrerepresentant Kragerø Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags