Kjære politikere

Av
DEL

Det er nå klart at det ikke vil komme noe erstatningskrav fra Tollefsen dersom kommunen ikke inngår leieavtale for det planlagte administrasjonsbygget. Det er veldig bra, av flere grunner: For det første er det positivt at Tollefsen ikke vil påtvinge Kragerø et bygg som byen ikke vil ha. For det andre er det positivt at kommunepolitikerne nå stilles fritt til å gjøre sine vurderinger uten å måtte gjøre det under økonomisk tvang. Nå kan vurderingene foregå med utgangspunkt i om dette er et bygg man ønsker skal komme opp sentralt i byen vår.

Kragerø Bys Venner skjønner – og støtter – at kommunen ønsker kontorlokaler sentralt i byen, for å skape liv og handel i bykjernen. Slik Byvennene ser det, er et stort nybygg likevel ikke nødvendig. Vi tror det finnes muligheter for å flytte kontorene inn til sentrum ved å nyttiggjøre seg ledige lokaler som allerede finnes. Man ville da ikke oppfylle Konkurransegrunnlagets krav om en, maks to, lokasjon(er), men med dagens teknologi skulle dette kravet kunne fravikes uten problemer.

Etter deres nyvunne «økonomiske frihet», håper vi at dere politikere nå vil legge vekt på å vurdere momenter som historiske tradisjoner, identitet, bevaring av byens særpreg, tilpasning til eksisterende bebyggelse, åpenhet mot sjøen. Så når kommunestyret den 13. i denne måneden skal behandle leieavtalesaken, håper Byvennene på et annet vedtak enn det som formannskapet gjorde: I stedet for et vedtak om at leieavtalen skal undertegnes, håper vi på et vedtak som sier at man vil gjennomføre en miljørevisjon av eksisterende reguleringsplan for Havnefronten. Så kan man i fred og ro oppdatere denne, og da legge vekt på dimensjoner, volumer, høyder, tilpasning til eksisterende bebyggelse, fellesskapsinteresser, infrastruktur og andre relevante forhold.

Kjære lokalpolitikere, gi folk i Kragerø den julegaven det vil være at dere utsetter behandlinga av leieavtalen nå, og heller fatter vedtak om å miljørevidere reguleringsplanen for Havnefronten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags