Kirkebukta – en økonomisk tragedie

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Vi har valgt våre politikere for at de skal forvalte våre felles verdier på best mulig måte for fellesskapet, ikke for investorer og enkeltmennesker. I flere tilfeller opplever jeg at de gjør det motsatte. Byen har lenge drømt om et kultursenter, men har hittil ikke klart å løse dette, selv om løsningen kanskje ligger rett foran øynene våre. Alt dette vil jeg gi et kort innblikk i gjennom tre leserinnlegg, for å kunne gi et litt mer helhetlig bilde. Og jeg vil bidra med innspill til konkrete løsninger.

UTBYGGINGEN SÅ LANGT: Kragerø Utvikling (KU) har oppført et stort forretningsbygg med leiligheter på en del av kommunens tomt i Kirkebukta. Vi har fått en bensinpumpe, og en liten tuftepark med treningsapparater. Utbygger har vederlagsfritt fått disponere et stort sentrumsnært sjøareal for båthavn utenfor bygget. Dette hadde Havnevesenet takket nei til. Hvorfor fikk ikke en lokal båtforening mulighet, i stedet for et investeringsselskap? Matbutikken og postkontoret ble flyttet ut av sentrumskjernen til Kirkebukta - til ergrelse og besvær for mange, især de eldre.

BYEN MISTET ARBEIDSPLASSER: Den lokale, familiedrevne Wiigs bensinstasjonen, som i sin tid sysselsatte flere, måtte kaste inn håndkle og legge ned. Byen mistet arbeidsplasser, en sentral bensinstasjon, og mulighet for en tiltrengt, maritim bensinstasjon.

LITEN TAPER MOT STOR: Helt siden kommunen begynte å vurdere å utvikle Kirkebukta, stod Wiig bensinstasjon på for å kunne få mulighet til å flytte dit ned, og drifte et marinaanlegg i tillegg. De hadde forsøkt i 20 år å finne en gunstigere lokasjon nede ved innfartsveien. Kommunen gav aldri Wiig den muligheten. Derimot ble Wiig senere tilbudt å kjøpe en tomt av KU i Kirkebukta for 6 millioner – uten infrastruktur. Ja, seks millioner uten infrastruktur! Det ville ha ruinert dem. En liten, lokal bedrift tapte mot et stort, utenbys investeringsselskap, «kamuflert» under navnet Kragerø Utvikling. Med solid hjelp av lokale medspillere, både i og utenfor kommunesalen. Hvem kan være stolt og fornøyd av en slik medvirkning? Var dette et langsiktig grep til beste for Kragerø?

ØKONOMISK UNDERSKUDD: Salgssummen av tomten som er utbygd, er satt til 8,1 millioner, som ikke er betalt, men skal avregnes senere. Kragerø Kommune sitter samtidig igjen med en regning fra KU som utgjør et ukjent antall millioner over kjøpesummen på 8,1 millioner, som ikke er betalt, men skal også avregnes senere. Det vil dessuten påløpe flere infrastrukturkostnader senere, etter hva jeg forstår. Kan vi håpe på noen inntekter også? Dette er uklart. Med andre ord, vi er pr i dag i gjeld til Kragerø Utvikling etter å ha solgt en av kommunens mest attraktive tomter.

OMGÅELSE AV NORSK LOV: Regningen fra KU utgjør såkalte «infrastrukturkostnader» på området utført av utbygger. Dette inkludere store deler av grunnkonstruksjonen til eiendommen, noe KU og kommunen i felleskap kaller «strandpromenade»(?). For meg fremstår ikke denne som noe annet enn en høyest nødvendig konstruksjon for forretningsbygget. Hvorfor velger kommunen å definere dette som en «strandpromenade»? Alle disse arbeidene er utført utenfor regler om anbud, økonomisk tilbud eller kontroll, etter hva jeg er kjent med. Da avtalen mellom kommunen og KU ble framforhandlet ferdig i 2007, tillot flertallet av våre politikere bevisst å legge inn omgåelser av norske, offentlige anbudsregler. Dette til tross for kraftige advarsler fra flere jurister. Er det slike politikere vi ønsker skal styre vår kommune?

KRAGERØ UTVIKLING AS: Mange har vel trodd at dette har vært et lokalt selskap? Inntil selskapet nylig ble solgt, har det hatt sin forretningsadresse i Oslo, og har dermed ikke skattet til Kragerø. Selskapet hadde to aksjonærer med ca en halv andel hver. Det var Kruse Smith eiendom as med adresse i Kristiansand og Otium Bolig as i Oslo. Politikere valgte en slik aktør, fremfor blant annet en lokal bedrift som Wiig bensinstasjon. Er det samme i ferd med å skje med Havnevesenet og Kragerø Sjøtjenester på Stilnestangen? Noe kan tyde på at vi får en gjentagelse av det samme spillet bak lukkede dører hos ordføreren og hans gruppe, til fordel for utenbys investorer.

UTENBYS GUTTER: Når skal enkelte politikere slutte å la seg blende av utenbys gutter med mange penger, ledsaget av store ord? Av og til løftet frem av lokale gutter. Når skal man vokse av seg dette naive mindreverdighetskomplekset?

OFFENTLIGGJØRING BIDRAR TIL TILLIT: Jeg ber Kragerø kommune, ved ordfører og rådkvinnen, om å offentliggjøre følgende til sine innbyggere: 1) Hva var motivasjonen for at dere i avtalen med KU valgte å unngå norsk lov om anbudsregler, og dermed indirekte bryte loven og påføre felleskapet høyere kostnader enn nødvendig? 2) En oversikt som viser hvilke områder som er overtatt av KU, hvilke størrelser og til hvilke beløp, og hvilke arealer som gjenstår å selge til KU. 3) Hva har KU totalt fakturert kommunen så langt knyttet til Kirkebukta, hva omfatter de ulike arbeidene og hva har de kostet? 4) Hva slags kontroll har dere hatt med infrastruktur arbeidene og fakturagrunnlaget som dere er blitt fakturert for i Kirkebukta? 5) Hvordan er det fremtidige scenariet for kommunen å tjene eller tape penger på øvrig salg av Kirkebukta, inkludert eventuelle nye kostnader til ”infrastruktur”? 6) Ble tufteparken lagt ut for offentlig anbud, eller var den definert inn i avtalen under ”infrastruktur” uten krav om anbud?

Andreas Tanberg

(leserinnlegg 1 av 3)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags