LESERINNLEGG: Tåtøy 2017. Naboen som eier tomten ved siden av meg ville gjerne kjøpe en liten del av min tomt, som jeg for øvrig ikke kan bruke til noen ting siden den ligger lavere i terrenget i en bratt hei. Derimot kunne naboen da fått en litt større hage, pluss en trapp ned til vegen bak et båtopplag , som sansynligvis ikke hadde synes fra vannet. Begge tomtene er selveiertomter med boplikt. Fikk til svar at det ikke gikk fordi det var innenfor 100 meter fra vannet i strandsonen, og at det ville bli en økning i privatiseringen. Men vi eier jo tomtene selv, så det skjønte jeg ikke noe av.

Så havnefronten. Man selger havnefronten til en privat investor, mesteparten er innenfor 100 meter  fra vannet i strandsonen, som planlegger private bygg, ferieleiligheter f.eks., eller bygge og leie ut til private og/eller kommunen igjen innenfor dette området med løfte om grønn plen i bytte til kommunen. Er ikke dette og da en økning i privatiseringen innenfor 100 meter fra vannet i strandsonen? Jeg bare stusser litt på det. Jeg synes og kommunen burde huske at det bor folk her hele året, og ikke bare er en turistby, og heller da tilrettelegge for de som er her hele tiden, private, bedrifter, kommunen selv. Og sommergjestene fra f.eks. Oslo har jo allerede sine hus, i Oslo f.eks., så det trengs vel heller flere fastboende hus, leiligheter her så kanskje flere hadde flyttet hit. Samme hvor de kommer fra i verden, som og da kunne gitt et oppsving hele året i kommunen, og ikke bare den markante økningen fire uker midt på sommeren .  

Ernst E. Johannessen