Hvordan sikre en god eldreomsorg i Drangedal?

Drangedal sjukeheim.

Drangedal sjukeheim.

Av
DEL

MeningerDrangedal blir regnet som en god kommune å bo i for de som har behov for eldreomsorg. Helse og omsorgssektoren har gjort mange gode grep for at de som bruker tjenestene skal få dette. Det er mange eldre i Drangedal og ifølge prognoser skal det bli mange flere de neste årene. Med andre ord er de eldre en stor gruppe mennesker som må tas vare på i årene framover.

For Drangedal Arbeiderparti er det et mål fortsatt å gi gode offentlige tjenester til denne gruppa og andre. Dette må ikke løses med private tjenester. Erfaring viser at det kan bli dyrt for kommunene når de private selskapene går konkurs, og kommunen må overta igjen. Noe som få tenker på, er alle kostnadene ved anbud og at det offentlige fortsatt må ha ansatte som passer på at driften er innen lovens rammer for kommunen. En annen erfaring er at de ansatte i private tjenester får dårligere arbeidsforhold. Et privat selskap skal jo gå med overskudd. Disse midlene vil vi bruke direkte på tjenestene. Tar en med alle kostnadene er det ikke vanskelig å regne ut at en får mer igjen for å ha offentlige omsorgstjenester. Helse og velferd skal ikke på anbud.

De som arbeider i det offentlige er like flinke og dyktige som de som arbeider i det private bare forholdene blir tilrettelagt. Men for at dette skal virke etter hensikten, må en ha gode tjenester fra barnehage og skole samt et tilrettelagt arbeids- og næringsliv.

Drangedal Arbeiderparti vil blant annet at de ansatte i kommunen holdes faglig oppdatert for å kunne gi bedre tjenester til innbyggerne. Videre sikre gode offentlige tjenester med høgt servicenivå for alle innbyggerne. Innenfor helse, omsorg og velferd er det listet opp mange ting som vi har og vil ivareta.

Vi har som mål at Drangedal skal være en kommune som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle en god start i livet. Det skal være et godt sted å leve for de som trenger tilrettelagte bo- og omsorgstilbud. Tjenestene skal utøves på rett nivå til rett tid.

Som garanti for en god omsorgstjeneste tilpasset behovet framover, vil en stemme til Drangedal Arbeiderparti styrke at vi i framtida kan beholde det vi har og være med på de tilpasninger som må gjøres til rett tid. Innbyggerne som har behov for helse- og omsorgstjenester, skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. Her kreves også en innsats for å motvirke ensomhet. Derfor må det satses på folkehelsearbeid. Frisklivssentralen må opprettholdes, likeså det kommunale kjøkkenet og utkjøring av mat til de som har behov for det.

Tor Langmyr

listekandidat Drangedal Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags