Hvem sentraliserer, Blikra?

Thorleif Fluer Vikre, Frp

Thorleif Fluer Vikre, Frp Foto:

Av
DEL

MeningerJa, spørsmålet må stilles etter Arbeiderpartiets interpellasjon i kommunestyret 14. november og leserinnlegg i KV samme dag.

Kragerø Ap er opptatt av 4 skatteoppkreverstillinger som skal til Skien. På mandag 11. november la Arbeiderpartiets frem sitt statsbudsjett. Hvilke konsekvenser har det for Kragerø? Ganske store! Arbeiderpartiet legger ned Kragerø bedriften Vitalis AS ved at de fjerner ordningen fritt behandlingsvalg som finansierer tilbudet. Det forsvinner nesten 30 stillinger fra Kragerø.

For kommunen som utrolig nok med lokale Ap sin ledelse har rotet seg bort til å drive med ordinær nesten kommersiell utleie av sykehusbygningen, vil med bortfall av leieinntekter og andel av fellesutgifter tape 7 millioner hvert år. Da hjelper det lite at Ap plussser på kommuneramma til Kragerø med noen millioner. 30 arbeidsplasser er borte på grunn av Ap sin ideologi!

Litt om skatteoppkreverfunksjonen. Ville noen som skulle organisert skatte og avgiftsoppkrevning i dag med kommet på en løsning med denne funksjonen adskilt fra øvrig avgiftsinnkrevning? Med små stillinger spredt rundt i alle landets kommuner og svake fagmiljøer? Det hverken høres eller er særlig rasjonelt, noe som statens anslag på innsparinger også sannsynliggjør. Ja, det er riktig at AS Norge kan spare 370 millioner kroner i året og i tillegg få bedre kontroll med arbeidslivkriminalitet ved at skatteoppkrever gjøres om til en statlig tjeneste organisert på 56 steder i Norge.

Jone Blikra gir inntrykk av sammenligning med Danmark er relevant for Norge. Sammenligningen med Danmark og deres problemer er ikke relevant av flere årsaker.

LES OGSÅ: Sentraliseringen fortsetter

Danmark hadde ikke et felles IT-system for innkreving, og skatteetaten måtte der ta over og bruke en rekke forskjellige kommunale innkrevingssystemer. I Norge er situasjonen helt motsatt. Alle de kommunale skatteoppkreverne bruker allerede det lands­dekkende skatteregnskaps- og innkrevingssystemet "Sofie". Det er Skatteetaten som har utviklet og står for drift, opplæring, forvaltning og videreutvikling av dette systemet. I Danmark økte også restansene som følge av at foreldelsesfristen for skattekrav ble redusert fra fem til tre år. Denne økningen ville kommet uavhengig av overføring av ansvar og ny organisering. Problemene i Danmark kom også av alt for store kutt i Skatteetaten. Det er ikke tilfelle i Norge.

Også Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS, tok i stortingshøringen tydelig ned relevansen i sammenligningene med Danmark. Han presiserte at det «[…] nok ikke først og fremst er fordi staten har hatt ansvaret» at det har vært problemer i Danmark, men fordi de ikke har klart å utvikle et felles innkrevingssystem for alle kommunene i Danmark.

Det er god distriktspolitikk å bygge opp statlige arbeidsplasser med solide fagmiljøer i hele landet. Det er trygge arbeidsplasser med et spennende fagmiljø for kunnskapsarbeidere 56 steder i landet. Dette i kombinasjon med at man flytter ut arbeidsplasser i Oslo for å styrke de regionale fagmiljøene.

Arbeiderpartiet er normalt opptatt av å lytte til brukerne. I denne saken er de ikke det. Det er et faktum at NHO, Bedriftsforbundet, Revisorforeningen og Skattebetalerforeningen støttet overføringen fra kommune til stat når saken var på høring. Jeg sier JA til å drive offentlig sektor effektivt!

Thorleif Fluer Vikre
Leder Kragerø FrP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags