Gå til sidens hovedinnhold

Havbruk i Stølefjorden må ikke inn i kommunens arealplaner

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter mitt innlegg om saken torsdag 21. september har jeg fått lite tilbakemelding fra Frps og Aps politikere, med unntak av Henriette Fluer Vikre som tok kontakt med meg på telefon. Det står det respekt av. Både i telefonsamtalen og i debatten på Quo Vadis Kragerø (facebookside) avslører hun imidlertid noe jeg bestemt mener er en mangelfull forståelse av saksgangen når det gjelder etablering av oppdrettsanlegg.

Både Henriette Fluer Vikre og Jone Blikra (jf. uttalelser i Quo Vadis) ser ut til å mene at kommunen kan avsette arealer i kommuneplan til havbruk, og på et senere tidspunkt bestemme hva slags type havbruk som skal drives. Lakseoppdrett i Stølefjorden er jo begge motstandere av, etter hva jeg forstår.

Da håper jeg rådmann eller andre minner dem om følgende: «… når arealbruk er fastsatt i plan, vil flytende akvakulturanlegg i sjø være unntatt videre kommunal byggesaksbehandling, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-3 såfremt anlegget har vært underlagt konsesjonsbehandling etter akvakulturloven. I konsesjonsbehandlingen etter akvakulturloven er kommunen uttalepart.» (fra sakspapirer til kommunestyremøtet 02.02.17, sak 3/17)

Etter at arealplanvedtaket er fattet har altså lokaldemokratiet gjort sin del av jobben, og mulighetene til å påvirke videre saksgang begrenser seg til å kunne fraråde eller anbefale etableringen – uansett om det dreier om 780 tonns matfiskanlegg i åpne merder, tare- eller blåskjelloppdrett. En rekke myndigheter er med på å avgjøre søknaden (Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Fylkesmannen), men det er fylkeskommunen som behandler søknaden etter akvakulturloven. Kommunens rolle er som følger: «Registrerer og offentliggjør søknaden for allmennheten med fire ukers høringsfrist. Avklarer forholdet til arealplan og avgir uttalelse». (fra Mattilsynet.no)

Kommunen har heller ikke mulighet til å legge inn føringer for hvordan oppdretter skal drive sin virksomhet. Fra Fiskejuss.no (advokatene Steenstrup og Stordrange): «En kommune kan f.eks. ikke i en kommuneplanbestemmelse si at et akvakulturområde kun kan brukes til lukkede anlegg, til grønne konsesjoner eller kun dersom oppretter har mindre lus i anlegget enn det som ellers følger av Mattilsynets vanlige forskrifter. En slik bruk av kommuneplanbestemmelser kommer i konflikt med annen sektormyndighets kompetanseområde, vedtak og regler og vil typisk være i strid med hva akvakulturlovens § 8 pålegger kommunen.»

Tirsdag 25. september står kommuneplanen 2018–2030 på sakskartet i formannskapsmøtet. Dersom Jone Blikra og andre politikere som har uttalt seg om saken virkelig mener at de ikke ønsker lakseoppdrett i Stølefjorden, bør de gjøre følgende: Få vekk alt om akvakultur og Stølefjorden fra kommuneplanen.

Åse Gunleiksrud,

Levangsheia

Kommentarer til denne saken