FrP vil legge til rette for rimeligere boliger

Av
DEL

LeserbrevBoligpolitikk er etter mitt syn i aller høyeste grad kommunepolitikk. God og tilpasset bolig er en av pilarene i det norske samfunn og en sentral del av livet. Kragerø kommune kan ved å legge til rette for både nybygging og rehabilitering av boliger, slik at kostnadene reduseres.

Kommunene legger i kommuneplanens arealdel grunnlag for at det kan reguleres tomter som kan bebygges. Ingen nye tomter å bygge på betyr at prisen for brukte boliger stiger. Fremskrittspartiet i Kragerø er urolig for at den prisutviklingen vi ser i Oslo området skal spre seg til Kragerø.

Når brukte eneboliger koster millionbeløp og nye boliger har kvadratmeterpriser på 40.000,- og oppover, så er dette med på å stenge ungdommen ute av boligmarkedet. Vi må legge til rette for flere attraktive og rimelige tomter som kan bebygges. Tilgang til tomter virker stabiliserende for prisutviklingen.

Kragerø FrP har ikke mulighet til å forandre byggeforskriftene, men regjeringen har nå foreslått et langt større kommunalt skjønn i plan- og bygningsloven hva gjelder ombygginger av eksisterende boliger.

Kommunen kan stille mer realistiske tekniske krav. Dette handlingsrommet må bygningsrådet bruke på en slik måte at man kan gjennomføre ombygginger innenfor både en teknisk og økonomisk forsvarlige rammer. Det er bedre at et eksisterende bygg får økt kvalitet, enn at det ikke blir gjort utbedringer på grunn av at bygget skal oppfylle alle krav som settes til et helt nytt bygg!

Kragerø Frp og kommunestyret har mulighet til å påvirke andre faktorer som har betydning for hva det koster å bygge.

Vi ønsker at kommunen reduserer prisene for å kople seg på det kommunale vann og avløpsnettet på fastlandet. Vi vil sette prisen til én krone for vann og én krone for avløp for nye boliger. Til sammen to kroner pluss merverdiavgift.

Gebyrer til kommunen for byggesaker er også en kostnad for tiltakshaver. Kragerø Frp mener at når regjeringen legger til rette for digitale søknadsløsninger så må brukerne også få nyte godt av effektiviseringene som oppnås ved at gebyrene reduseres.

Kragerø FrP ønsker også at nye boliger fritas for eiendomsskatt i 10 år fra ferdigstillelse. Vi håper at dette i kombinasjon med attraktive, sjønære og byggeklare tomter kan bidra til at flere vil investere i egen bolig i Kragerø.

Thorleif Fluer Vikre

leder Kragerø Frp og 5.-kandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags