Frp angriper på feil grunnlag

Svarer: Hege Baugstø Lier og Øyvind Olsen mener Frp baserer sine konklusjoner på feil grunnlag.Arkivfoto: Jon Fivelstad

Svarer: Hege Baugstø Lier og Øyvind Olsen mener Frp baserer sine konklusjoner på feil grunnlag.Arkivfoto: Jon Fivelstad

Av
DEL

LeserbrevFrp hevder i leserinnlegg i KV 26. mars 2019 at kommunen kjøper opp privat næringsliv for å unngå vekst og utvikling for private investorer. Samtidig hevdes det å være begrunnet i ideologi hos dagens posisjon. Denne gangen er det eventuell tilknytning av septiktjenestene fra Kragerø Septik som blir hengt ut hvor de baserer sine konklusjoner på helt feil grunnlag.

Fakta er og dermed også grunnlaget for behandling denne saken har fått før behandlingen i hovedutvalget for samfunn (HSA) er:

Kragerø Septikservice AS ga allerede tidlig i 2018 muntlig uttrykk for å kunne tenke seg å bli overtatt av kommunen av flere grunner så lenge den enkelte ansatte også ble sikret gjennom ansettelse. HSA fikk denne informasjonen på høsten 2018. Videre tilkjennegir Kragerø Septikservice AS sitt syn per mail til kommunen. Samtidig tilkjennegis at om kommunen skulle ønske å gå ut med en anbudskonkurranse for tjenesten ville det være usikkert om de ville legge inn et anbud. Mulighetene for å la seg bli kjøpt opp av en utenbys aktør ville være en minst like stor mulighet.

Etter første behandling i HSA i januar d.å. ble det stilt en del spørsmål som en ønsket avklaring på før en tok endelig beslutning. Alle svarene forelå i 2.-gangs behandling i HSA 14.03.19.

For Kragerø kommune og dens innbyggere vil situasjonen ved å overta septik-, suge- og spylebil medføre gode stabile arbeidsforhold for de ansatte som ønsker å bli overtatt i kommunal regi og kostnadene redusert for tjenestene på lik linje ved å overta husholdningsrenovasjonen selv.

At Kragerø næringsforening gir uttrykk for at de er bekymret er vel som forventet da de har sine enkelt medlemmer å ivareta. Det de ikke ser ut til å ta inn over seg er at det nå åpnes for enda en «nisje» for flere av de allerede etablerte entreprenørene eller for noen som ønsker å starte opp innen entreprenørnæringen og vil satse på flere felt.

Til slutt må det også poengteres at det allerede i dag og gjennom lang tid har vært en praksis hvor rørleggingsbedrifter i kommunen også har drevet denne form for tjenester for private.

Vi anmoder de politiske partiene som er uenige i vedtak som er gjort og gjøres av flertallet til å forholde seg til virkeligheten og ikke skape feil bilde av en fremragende kommune.

Øyvind Olsen,

leder hovedutvalg for samfunn

Hege Merete Baugstø Lier,

nestleder hovedutvalg for samfunn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags