Forsøk på billigsalg av kommuneskauen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Enhver, som er ved sine fulle fem, og ikke komplett naiv eller har mistet sin forstand, vil etter beste evne forsøke å selge sine verdier til høyest mulig pris. Med mindre det ikke er til noen man har kjær. Hvorfor blir da sunt folkevett fullstendig fraværende blant mange av våre politikere, når de skal selge deler av arvesølvet vårt som Kirkebukta og kommuneskauen? Det er helt ubegripelig. Og hva vil skje med eventuelle salg av øvrige tomter i havnefronten og på Stilnestangen?

KJØPEKONTRAKTEN: Kommunestyret skal godkjenne kjøpekontrakten av kommuneskauen. De er ikke tvunget til å godkjenne denne. Tvert om. De kan avvise den, og si at vi godtar ikke å selge kommuneskauen på billigsalg. Velger allikevel flertallet å selge på billigsalg, må det kreves at all verdiøkning ved en eventuell senere omregulering uavkortet tilfaller kommunen. Men dette er ingen ideell løsning. Det finnes en bedre.

OMREGULER NÅ OG SELG MED HØY FORTJENESTE: Hvorfor ikke heller tilby kommuneskauen solgt nå med en omregulering til hytter og bolig, med en ny markedspris i forhold til hva den omregulerte utnyttelsesgraden representerer i markedet? Og samtidig sette som intern betingelse at hele salgsbeløpet skal benyttes til utvikling av nytt kultursenter? Vi kan komme langt med opp mot 50 millioner eller mer i startkapital til et kultursenter. Kan denne saken løses enklere og bedre om alle parter respekterer fellesskapets verdier?

HVA SKJER BAK KULISSENE? Hvorfor er vår ordfører og hans gruppe, så febrilsk opptatt med å selge kommuneskauen til hotellet på billigsalg så raskt som mulig? Hva skjer bak kulissene mellom ordføreren, hotellet og Kragerø Utvikling for tiden? Hvorfor er det ikke mer åpenhet?

Hva skal kunne hindre at kommuneskauen, etter et eventuelt salg, blir videresolgt til et annet selskap som høster den potensielle fortjenesten som ligger i en omregulering?

MANGEDOBLING VED OMREGULERING: Det bør vel være opplagt for de fleste, at når man besitter et skogsareal nært et attraktivt område med ferieboliger, golfbane og hotell, så vil verdien på dette område mangedobles hvis man får gjennomført en omregulering? Og når man selv også har myndighet til å omregulere, hvilket Kragerø kommune har, så er det uforståelig hvorfor kommunen har håndtert salget av kommuneskauen på den måten som de har gjort.

FAVORISERING AV EN ENKELTBEDRIFT: Mener virkelig noen av våre politikere at det er riktig ovenfor fellesskapet, at den potensielle verdien som kommuneskauen egentlig representerer, skal komme én enkeltbedrift til gode? Eller en investor, dersom skauen senere skilles ut av hotellet til et annet selskap?

FINANSKREFTENE KLARER SEG SELV: Hotellets økonomiske problemer angår ikke kommunen. Finanskreftene finner alltid løsninger på egen hånd. Det er slik kapitalismen fungere. Vi har dessuten flere eksempler på at det ikke nytter for kommunen å være rundhåndet i sin naive assistanse, og at det er fellesskapet som til slutt sitter igjen med svarteper. Som i Napersaken.

NAPER-FIASKOEN: Vi endte opp med å miste en av byens største bedrifter, med alle dens arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi sitter igjen med et godkjent utbyggingsprosjekt som er omstridt og lite likt blant mange. Et gigantisk utbyggingsprosjekt og inngrep i et lite lokalmiljø. En utbygging som det kontinuerlig blir søkt endringer for. En utmattelseskrig mot kommunen og naboer.

OPPSKRIFT PÅ SUKSESS: Mye tyder på at enkelte eiendomsinvestorer som opererer i Kragerø, har funnet fram til en oppskrift, en trinnvis framgangsmåte, som fungerer mot naive og uaktsomme politikere, slik at de til slutt får til det meste av det de ønsker seg. På bekostning av fellesskapet og bokvaliteten til byens fastboende. Naper og Skrubben er bare ett eksempel av flere. Et eventuelt salg av kommuneskauen vil utvilsomt føye seg inn på denne skandalelisten.

SALGSSUM 5 MILLIONER: Jeg har fått oppgitt fra kommunen at kommuneskauen utgjør 370 mål, og at salgsprisen er 5 millioner. Det gir kr 13.524 pr. mål. Hvor mange hyttetomter kan utnyttes på dette arealet? Det vet ikke jeg, men la oss anta 250 hytteenheter à et mål. Det gir en tomtepris på kr 20.000 for et mål uten infrastruktur. Slik jeg har forstått markedet, kan man få minst 5 til 10 ganger så mye for en slik råtomt i markedet. Kanskje mer for enkelte av tomtene.

SKJULT VERDI PÅ 25–50 MILLIONER? Det økonomiske utnyttelsespotensialet må vurderes av fagfolk, men legger vi til grunn 250 hytteenheter, kan kommuneskauen totalt utgjøre en potensiell markedsverdi på mellom 25–50 millioner med dagens kroneverdi. I stedet for bare 5 millioner som ordføreren forsøker å få kommunen til å selge kommuneskauen for. Om utnyttelsesgraden blir færre enn 250 hytteenheter, blir verdipotensialet uansett veldig mye mer enn 5 millioner.

VIS AT DERE ER SKIKKET: Vi ønsker politikere som ivaretar fellesskapets interesser, og har hodet på rett plass i viktige saker for kommunen. Nå må en del av dere våkne opp og ta til vett. Lytt til de blant dere som har det. Ta dere sammen, og vis at dere et skikket til å forvalte våre verdier på en sunn og bærekraftig måte. Det burde være straffbart å nærmest «gi bort» våre felles verdier, slik flertallet av våre politikere gjør med både Kirkebukta og Kragerøskauen. Det er dere som skal sette premissene, ingen investorer.

EKSEMPLETS MAKT: Det ble nylig avholdt et seminar med Transparency International Norge for Kragerø kommune. Kommunen ble rådet til å ha en sunn kultur. Ordføreren opplyste at han lovet å gå en runde med hovedutvalgslederne om dette. Det er først og fremst viktigst at ordføreren selv går foran som et godt eksempel, ved å utøve etisk og transparent ledelse. Åpenhet og integritet er viktige lederegenskaper.

HVILKE POLITIKERE KAN VI STOLE PÅ? Vi godtar ikke dårlige unnskyldninger og tåkeprat. Vi ser og erfarer hva dere gjør. Det er gjennom beslutninger og handlinger, og ikke gjennom fine ord og leserinnlegg, at dere viser hvem dere er. I tiden som kommer, har dere mulighet til å vise hvem vi kan stole på. Hvem som ikke lar seg manipulere, men har integritet og visdom. Og hvem, og hvilket parti, vi bør unngå. Til neste valg. Men først er valget ditt, politiker.

KRAGERØ BLAD: Jeg oppfordrer dere til å gi oss mer utfyllende dekning av disse sakene. Dere har store forbedringspotensialer. Bruk ressursene som dere har, til å grave, gå dypere, gå bakenfor, og se saker i en større sammenheng. Slik dyktige avisredaksjoner gjør. Vi ønsker et mer transparent demokrati. At kommunen blir styrt med integritet og visdom. Her har dere en viktig samfunnsrolle å i vareta for fellesskapet, KV. Ta vare på den. Vi trenger det.

Andreas Tanberg

(leserinnlegg 2 av 3)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken