Eiendomsskatt – igjen

Ordfører Jone Blikra, Arbeiderpartiet.

Ordfører Jone Blikra, Arbeiderpartiet.

Av
DEL

LeserbrevKragerø Frp og til dels Kragerø Høyre forsøker nok en gang å fokusere på eiendomsskatt som en av de viktigste valgkampsakene. En ganske risikofylt strategi, da jeg er sikker på at velgerne husker at det var akkurat disse partiene som i sin periode (2007–2015) sto for en dramatisk økning av denne skatten.

Her er bakgrunnen for hele eiendomsskatte-situasjonen, også knyttet til taksering:

Kommunestyremøte 13. desember 2007: Fellesforslag fra Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre:

«I medhold av eiendomsskatteloven §3 og §4 utvides eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. Eiendomsskattegrunnlaget skal være 30% av takstgrunnlaget. Promillen settes til 3,5 promille. Det forutsettes at det skal foretas ny taksering etter 10 år (2018)»

Etter dette økte de samme partiene eiendomsskatten til 5,5 promille i 2009 og til høyeste lovlige sats på 7 promille i 2012. Slik er det fortsatt i dag.

Denne «satsingen» på eiendomsskatt har ført til at kommunens inntekter knyttet til denne skatten gikk fra cirka 3 millioner til 40 millioner. Det vil si at Kragerø kommunes driftsbudsjett er gjennom dette blitt gjort helt avhengig av denne inntekten.

Nå er det valg igjen og de samme partiene gjør, som de gjorde før valget i 2007 og 2011, å love at eiendomsskatten skal reduseres. Begge gangene vant de valget og eiendomsskatten øket.

Nå er det viktig – i rettferdighetens navn – å si at nivået på eiendomsskatten i Kragerø er lav og det er knyttet ordninger til systemet som gjør at det er mulig å få redusert skatt.

Eiendomsskatten er knyttet til andre kommunale avgifter og er en del av den «Kommunale avgifter-giroen» vi alle betaler. Der står det definert hva som er vann-, renovasjon-, avløp- og feieavgift + eiendomsskatten til den enkelte. Det er fort gjort å finne fram giroen og sjekke hva du betaler.

I gjennomsnitt for en enebolig på 120 kvm er eiendomsskatten på kroner 217,- per måned.

Kragerø kommune har de nest laveste kommunale avgiftene (inklusive eiendomsskatt) i Telemark (slått av Vinje). Det betyr at vi til og med har lavere avgifter/skatt enn de fem kommunene som ikke har innført eiendomsskatt.

For meg er det viktig å fortsatt ha fokus på at vi i Kragerø skal ligge lavest mulig på det samlede avgifts- og skattenivået. Det gir Kragerø et konkurransefortrinn. Vi ligger lavere enn alle våre nabokommuner i forhold til avgifter og skatt – der skal vi fortsatt ligge i årene framover. Det hjelper svært lite å redusere eiendomsskatten om vannavgiften går tilsvarende opp.

La oss tenke oss at Frp og Høyre vinner valget i Kragerø i år (jeg understreker at dette bare er et tenkt tilfelle) og de straks halverer eiendomsskatten – det vil si at du får kr 108,- mindre å betale i måneden. For kommunen vil det bety at det må kuttes 20 millioner kroner i driftsbudsjettet. Den desidert største utgiftsposten til kommunen er lønn og tjenester innen Helse og omsorg og skoler/barnehager.

Det er nemlig driftsbudsjettet man må kutte og 80% av driftsbudsjettet er lønn til ansatte.

Detter innlegget er ikke noe forsvar for eiendomsskatten som prinsipp. Det beste hadde vært at vi ikke er blitt gjort så avhengig av den på driftssiden og kunne kutte ut hele eiendomsskatten.

Kragerø Arbeiderparti går ikke til valg på å verken redusere eller øke eiendomsskatten. Vi er opptatt av at det samlede avgifts- og skattenivået skal ligge slik at det er en fordel for folk å flytte hit og etablere arbeidsplasser her.

Kragerø Arbeiderparti mener at en reduksjon av eiendomsskatten kan være en framtidig mulighet og i enda større grad gjøre Kragerø konkurransedyktig. Eneste måten å få det til på er å få etablert flere arbeidsplasser og større innflytting. Det er fokus på næringsliv og arbeidsplasser som fører til økte inntekter for kommunen. Økte inntekter betyr bedre tjenester til innbyggerne, men betyr også en reel mulighet for å redusere eiendomsskatten.

Det er ikke en lovnad om å redusere eiendomsskatten – som i hovedsak vil gå ut over dem som trenger de kommunale tjenestene mest – som vil føre Kragerø videre.

Det som fører Kragerø videre er å ha en politikk som sørger for at mulighetene for inntekter øker. Det gjøres kun gjennom en aktiv og god næringspolitikk.

Det viktigste for Kragerø Arbeiderparti for kunne øke kommunens inntekter er:

• Utbygging av viktig infrastruktur (vei, vann, kloakk, bredbånd og strøm) for å sikre og bedre forholdene for våre etablerte bedrifter og legge forholdene til rette for nyetableringer.

• Sørge for at både regulering og infrastruktur ligger klar når ny E-18 står ferdig

• Etablere attraktive boområder for småbarnsfamilier i hele kommunen

• En fortsatt nær og god dialog med handelsstand og næringsliv for øvrig

• Fortsatt forbedre og forenkle kommunal saksbehandling og dialog knyttet til næringssaker

• Aktiv bruk av alle de mulighetene som ligger i Omstillingsprogrammet

• Sørge for en politisk ledelse og et politisk flertall som gjennomfører vedtatte planer og som er forutsigbare i sin næringspolitikk.

• Gode kommunale tjenester – det vil si et desentralisert og godt skole- og barnehagetilbud, et helse- og omsorgstilbud der du skal føle deg trygg på at du får den hjelpen du trenger, en brann- og teknisk beredskap som er der når det behøves, trygge og aktive lokalsamfunn.

Jone Blikra,

ordførerkandidat for Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags