Biblioteket som debattarena

Foredrag: Tone Seim holdt et meget interessant foredrag om Kragerø-dialekten på biblioteket i jubileumsåret.Arkivfoto: Jimmy Åsen

Foredrag: Tone Seim holdt et meget interessant foredrag om Kragerø-dialekten på biblioteket i jubileumsåret.Arkivfoto: Jimmy Åsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Tirsdag 15. november avsluttet Kragerø bibliotek sin store innsats i byjubileumsåret, nettopp med en debatt om veien videre etter jubileet. Det var et godt sammensatt panel, og mange interessante synspunkter, både fra deltakerne og de mange aktive frammøtte.

Arrangementet viste at det er behov for å belyse og diskutere temaer som angår byen vår. Det gir oss nye vinklinger og ny informasjon, noe som kan være med på å øke forståelsen for ulike problemstillinger. Ofte gir det oss så mye ny innsikt, at vi til og med endrer oppfatning av ting. En slik opplevelse gjelder ikke bare oss som ikke er direkte involvert i det som skjer i lokalsamfunnet, det kan også like godt gjelde våre politikere og kommunens administrasjon, altså personer som har direkte påvirkning på større avgjørelser.

Den første debatten, som skulle dreie seg om kulturhus, ble avlyst, med begrunnelse i at saken var til politisk behandling. Men er ikke denne begrunnelsen heller en god grunn for nettopp å debattere saken?

Her hadde vi en fin anledning til å få fram ulike synspunkter, både fra kommunens administrasjon, fra politikere, og fra «mannen i gata». En bred debatt er et godt grunnlag for å fatte beslutninger. I tillegg er det viktig for den enkeltes holdning til et resultat, å føle at man blir tatt med, om ikke i beslutningsprosessen, så i hvert fall underveis. I tillegg er biblioteket et «ufarlig» sted, der alle føler seg hjemme, og derfor også lettere tør å komme med sine synspunkter.

I loven om folkebibliotek står det helt eksplisitt, at «folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Selv om biblioteket er en del av den kommunale virksomheten, må det være rom for diskusjon av saker som kan by på litt motstand for det kommunen arbeider med. Nettopp da vil man jo få fram synspunkter som ellers ikke ville vært synlige, og som kan ha betydning. Jeg er derfor skuffet over beslutningen som gjorde at vi gikk glipp av en interessant og meningsfylt debatt. Jeg håper at dette var en «glipp», og at vi i framtiden kan ha mange og gode diskusjoner i biblioteket vårt!

Ragnhild Skaug
leder i Kragerø Biblioteks Venneforening

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags