Bamblingenes klager på smolt-tillatelsen

Smoltanlegget skal ligge innerst i Fossingfjorden. Bildet er tatt før rivingen av Fossing Bruk, det smoltanlegget nå bygges opp. (Arkivfoto: Fossing Storsmolt)

Smoltanlegget skal ligge innerst i Fossingfjorden. Bildet er tatt før rivingen av Fossing Bruk, det smoltanlegget nå bygges opp. (Arkivfoto: Fossing Storsmolt)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKV har som hovedoppslag på KV.no 27. november at både rådmann og miljørådgiver i Bamble kommune ønsker å klage på fylkesmannens vedtak om utslippstillatelse til Fossing Storsmolt AS. De omtaler fylkesmannen som «slepphendt» og hevder at planlagt renseanlegg er «for dårlig». Rådgivende Biologer AS har vært ansvarlig for utarbeidelsen av en omfattende miljødokumentasjon til både reguleringsplansaken og grunnlagsdokumentasjon til søknad om akvakulturkonsesjon, der utslippstillatelsen inngår. Vi ønsker derfor å komme med noen faglige presiseringer til dette oppslaget.

Bamble kommune er oppriktig bekymret for konsekvensene dette utslippet kan få for fjorden, og de to hevder at en i praksis ikke har kontroll på verken virkningen av renseanlegget eller effekten av utslippet til fjorden, og de frykter hvordan Fossingfjorden vil se ut om 15 år med fôr-rester og fiskeavfall flytende rundt i fjorden.

Dette er et skremselsbilde som heldigvis ikke har rot i virkeligheten, og Fossing Storsmolt AS er ikke det første slike anlegget som etableres i landet. Utslippstillatelsen til Fossing Storsmolt AS, gitt av fylkesmannen i Telemark, er omfattende og i tråd med slike tillatelser gitt i andre deler av landet. Den inneholder en rekke krav til både årlig overvåking og rapportering av utslippet og det skal også utarbeides program for overvåking av miljøtilstanden i fjorden.

Settefiskanlegget planlegges med et renseanlegg der alt avløp skal filtreres gjennom et mekanisk filer med åpning på 0,06 mm. Fôrrester og fiskeavføring er i hovedsak partikler som er vesentlig større enn dette, og vil derfor effektivt bli filtrert vekk og ikke bli sendt flytende rundt i fjorden. Det blir derfor heller ikke liggende som «slam på bunnen av fjorden», fordi avløpet er renset for slam. Det foreligger også erfaring med både rensegrad fra andre slike renseanlegg og også fra miljøundersøkelser utenfor avløp fra tilsvarende settefiskanlegg i landet.

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet en omfattende miljøundersøkelse av Fossingfjorden, utvidet både i forhold til gjeldende krav til søknadsdokumentasjon og utført akkreditert etter norske og internasjonale standarder. Denne ligger til grunn for vurderingene av plassering av avløpet og anbefalte renseanlegg for anlegget. I Norsk Standard 9410 fra 2016 inngår det også krav til at det skal skje jevnlig miljøovervåking etter de samme standardene når anlegget kommer i drift. Så når rådmannen i Bamble lurer på hvordan fjorden er om 15 år, vil Fossing Storsmolt AS kunne legge fram omfattende dokumentasjon med både foreliggende forundersøkelse og 3 nye tilsvarende rapporter utført hvert femte år i fjorden, samt 15 årsrapporter for omfang av og hvordan avløpet er håndtert ved anlegget.

For øvrig ønsker vi å legge til at miljørådgiver i Bamble også tidligere har kommet med en rekke innspill gjennom hele prosessen med utarbeidelse av både NVE tillatelse etter vannressursloven, reguleringsplan etter plan og bygningsloven og utslippstillatelse etter forurensningsloven. Alle disse innspill er imøtekommet på faglig grunnlag på et slikt nivå at de ansvarlige forvaltningsmyndigheter har kunnet fatte godt begrunnete vedtak. Noe grunnlag for «omkamp» nå synes derfor ikke å være til stede.

Dr.philos. Geir Helge Johnsen,

Rådgivende Biologer AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags