B13-tomta – mangler i saken

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKOMMUNESTYREMØTE I KRAGERØ tirsdag 12. februar 2019

SAKSFORHOLD VEDR SAK 6/19 LEIEKONTRAKT B13 Kragerø- Anmodning om Lovlighetskontroll

Saken er ikke belyst med tanke på det Lovlighetskontrollen stiller spørsmål til. Spesielt mangler problematisering vedrørende reguleringsforhold – der Kragerø kommune har inngått en leieavtale om et administrasjonsbygg på B13 uten at B13 er regulert til offentlig formål.

Saksframlegget problematiserer eller svarer ikke på underliggende spørsmål i anmodning om Lovlighetskontroll:

Og dessuten; verken KU-avtalen med relevante vedlegg legges ved; eller svares på, eller til det faktum at B13 ikke er regulert til Offentlige kontorer i reguleringsplanen.

Rådmannens ordlyd er Sitat: «Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for Kragerø Havnefront, og området B13. Det foreligger et krav til detaljeringsplan, som vil bli gjenstand for behandling av bygningsmyndighetene.» Sitat slutt.

Videre problematiseres det forholdet for hvem som bærer ansvar og risiko knyttet til offentlige tillatelser; at det ikke er Kragerø kommune.

Det blir altså ikke svart på de spørsmålene som stilles for problemstillingen hvorvidt Kragerø kommune kan inngå en avtale om et offentlig bygg på et sted som ikke er regulert til formålet. Tomta B13 er ikke utpekt til offentlige kontorer.

Vedlegg 4 i KU avtalen definerer B13. Sitat: «B13: Butikker (1400 kvadrat), Bolig (800 kvadrat) 11 boliger, Alternativ Næring.» Sitat slutt

Reguleringsplanen har tilsvarende formulering: Sitat Bolig, kontor, forretning tillates over nedsenket parkeringsanlegg osv.

Vedlegg til Anmodningen om Lovlighetskontroll er tydelig i sin framstilling av spørsmålet, slik at det ikke burde tvil om hva lovlighetskontrollen ber om å få belyst.

Jeg viser til vedlagte innlegg (faksimile) i Byggeindustrien nr 1 – 2019 Av advokatene Kristian Jåtog Trygstad og Roar Lilleberget av Advokatfirmaet Føyen Torkilsen (Kragerø Kommunes advokat for øvrig);

Betydningen av riktig reguleringsformål for offentlige anskaffelser, og ber dette legges inn i saken med min mail her.

Jeg ber også om at KU-avtalen med vedlegg legges inn i saken.

Fra Torkildsens innlegg:

sitat «Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlig entrepriseoppdrag.

Gjennomføring av det tilbudet prosjektet forutsetter at det gis dispensasjon fra planen, eller at planen endres. Videre er det vist til to saker der kommunen ble dømt til å betale erstatning til leverandøren som ble nummer to i en konkurranse om oppføring av en skole. I begge sakene var erstatningsansvaret en konsekvens av at leverandøren som ble tildelt kontrakt, skulle ha vært avvist fordi tilbudet inneholdt avvik fra en reguleringsplan.» Sitat slutt.

Trine Jørgensen Dahll

Kragerø Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags