B13: Modellen kommer etter at planen er vedtatt?

Av