Arven etter Jeia

Av
DEL

LeserbrevEn varm sommerdag besøkte jeg Bråten kirkegård på Kalstad, hvor Henriette «Jeia» Homann (1866–1943) ligger gravlagt. Porten inn dit var for borgerskapet, mens allmuen måtte benytte trappen ved siden av. Hun tilhørte den første samfunnsklassen sosialt hele livet, men sto økonomisk nærmere den siste ved sin død i 1943.

Likevel etterlot Jeia i testamentet fra 1927 en arv, langt rikere enn den som kan måles i penger: Berg. Skåtøy sa motvillig nei til gaven, mens Kragerø reservert takket ja i 1947. Kommunen kunne nemlig, ifølge bobestyreren J.C. Grøner «aldri velte fra seg» sin moralske og rettslige plikt til å ivareta eiendommen, bygningene og gjenstandene.

Et legatstyre, med kommunalt oppnevnte medlemmer, skulle sørge for dette. Samtidig ønsket den spinkle, men viljesterke kvinnen at Kragerø fikk sitt eget bymuseum på Berg. Museet åpnet i 1955, etter iherdig innsats fra verkseier Tellef Dahll Schweigaard, brannmester Knut Knutsen, advokat Erik Arentz, konservator Carsten Hopstock og mange andre.

Senere ble også Kittelsenhuset innlemmet i Berg-Kragerø Museum. Tross begrensede midler og redusert bemanning har de to institusjonene, med viktig bistand fra frivillige, gjort en uvurderlig innsats for å formidle Kragerø, Sannidal og Skåtøys lokalhistorie til innbyggere og turister gjennom årenes løp.

Legatstyrets konsolideringsavtale og kommunens samarbeidsavtale med Telemark Museum fra 2017 har dessverre i for liten grad bidratt til å styrke grunnlaget for museumsdriften ute på Berg og inne i sentrum. Min klare anbefaling er derfor å ikke forlenge den første avtalen med de gjeldende betingelsene og å si opp den andre med umiddelbar virkning.

Kommunestyret gikk i 2016 enstemmig inn for drift av begge museene, og økte midler til dette formålet må heretter øremerkes i vårt årlige budsjett. I høst trer den nye kommuneloven i kraft. Loven åpner for at Kragerø inngår et tilpasset museumssamarbeid med en annen kommune i Vestfold og Telemark fylke fra 1. januar 2020, noe vi absolutt bør vurdere.

Kragerø Høyre er opptatt av å styrke og videreutvikle de lokale museene, slik at disse ikke forblir passive oppbevaringsbokser for gjenstander, men blir aktive møteplasser for mennesker. De spiller således en nøkkelrolle i å skape forankring, fellesskap og forståelse blant innbyggerne i vår by, bygd og skjærgård, på tvers av alder, kjønn eller bakgrunn.

Berg-Kragerø Museum er allerede et bindeledd mellom natur og kultur, der områdene og lokalene åpner for rekreasjon, økologisk jordbruk, konserter, teaterstykker, historiske spill osv., som kan skape populære aktiviteter i kommunen og gi kjærkomne inntekter til legatstyret. Da er det viktigere å søke mulighetene enn å finne begrensningene.

«Vi driver i samtidens elv, men lengter etter fotfeste», hevdet teologen Joel Halldorf nylig. For meg som høyremann og historiker er det viktig å bevare fortidens verdier, slik at de gir nåtiden mening og framtiden retning. Derfor må Berg-Kragerø Museum styrkes ved et målrettet samspill mellom private, ideelle og offentlige krefter. Da klarer vi sammen å føre arven etter Jeia videre.

Lars-Erik Vaale,

4.-kandidat for Kragerø Høyre


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags