10 kjappe og to litt lengre spørsmål fra Utdanningsforbundet Kragerø

Levangsheia skole.  (Illustrasjonsfoto: Arkiv/Elin Frisch Selås)

Levangsheia skole. (Illustrasjonsfoto: Arkiv/Elin Frisch Selås)

Av
DEL

LeserbrevTil Kragerøs politiske partier:

1. Vil dere sørge for at elever i skolen har en kvalifisert lærer i all vanlig undervisning og spesialundervisning?

2. Vil dere arbeide for at det skal settes av mer tid til å være kontaktlærer?

3. Vil dere kreve at det blir satt inn vikar også ved korttidsfravær i barnehagen?

4. Vil dere sikre ledere i barnehage og skole mer tid til pedagogisk ledelse?

5. Vil dere sørge for at kompetanseutvikling gir lønnsmessig uttelling?

6. Vil dere sikre forsvarlig bemanning hele barnehagedagen?

7. Vil dere legge til rette for flere private skoler og barnehager i Kragerø?

8. Vil dere legge til rette for flere lærlingplasser i skoler og barnehager?

9. Vil dere at tillitsvalgte fortsatt skal ha møte- og talerett i hovedutvalgene?

10. Vil ditt parti gå inn for å styrke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for i større grad kunne ivareta systemrettet og forebyggende arbeid?

11. Vi står i Kragerø midt i budsjettjusteringer i oppvekstsektoren som følge av synkende barnetall. På hvilken måte skal dere sikre en god prosess for alle parter når debatten om strukturelle endringer i barnehage- og skole kommer opp?

12. Politikerne i Kragerø har vedtatt søskenmoderasjon i SFO. Det har vært positivt mottatt av mange. Kragerøs SFO-priser ligger høyt i forhold til sammenliknbare kommuner, og til tross for søskenmoderasjon opplever noen foreldre at SFO-plass for deres barn blir betydelig dyrere enn hva de ville betalt for tilsvarende plass i barnehage.

Utdanningsforbundet Kragerø mener at en inntektsbasert SFO-betaling bør innføres for å sikre lavinntektsfamilier muligheten til å benytte seg av SFO-ordningen.

Vil dere arbeide for å innføre en inntektsbasert SFO-betaling?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags