Når Blikra splitter med regnbueflagget

– provoserende: Dan Lyngmyr er ikke fornøyd med at Kragerø har heist regnbueflagget utenfor rådhuset.Foto: Jimmy Åsen

– provoserende: Dan Lyngmyr er ikke fornøyd med at Kragerø har heist regnbueflagget utenfor rådhuset.Foto: Jimmy Åsen

Av
DEL

MeningerMange forbinder Kragerø med lange dager i solen og varmende kvelder på byens mange spisesteder, eller vandrende langs bryggekanten hvor atmosfæren innbyr til sjelelig høytrykk og gir vinger til livets små og store øyeblikk.

Om det var det ordfører Blikra tenkte på da han heiste regnbueflagget foran rådhuset, er jeg ikke sikker på, eller om det var det styrkede meningsmangfoldet som kom til uttrykk som en følge av presiseringen i vår egen § 100 i grunnloven som fant sted i 2004, nettopp fordi mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad ga vern til ytringsfriheten, er heller ikke godt å si.

Men, når politisk og befolkningsmessige splittende kampsaker skal synliggjøres på kommunale flaggstenger, tror jeg ordføreren både har bommet og kanskje latt seg forlede til å tro han bidrar til fellesskap, selv om motivet kan være det beste.

I likhet med ulike organisasjoner som kjemper for homofiles og lesbiskes rettigheter finnes det et «hav» av andre organisasjoner, som gjerne skulle sett at de hadde muligheten til å benytte kommunale flaggstenger som markeringspunkt for seg selv og sine synspunkter.

Noen av disse er lite kontroversielle, godt likt og flagging ville trolig favne bredt. Andre organisasjoner befinner seg langs aksen lite til svært kontroversielle, og flagging for disse vil kunne oppleves støtende og provoserende for mange.

Eller kanskje det er slik at ordføreren nå også vil åpne for andre organisasjoner som kjemper sine egne «legitime kamper». For hvem har egentlig rett til å avgjøre om disse kjemper en tilstrekkelig legitim kamp eller ikke?

For eksempel organisasjoner som kjemper mot oljeboring i Lofoten? Eller for trygge tvillingaborter for sårbare kvinner? Eller organisasjoner som kjemper for at ekteskapet skal være for en kvinne og en mann? Eller for eksempel en organisasjon som står i et tydelig motsetningsforhold til ordførerens eget parti, organisasjonen «Menneskeverd», som kjemper mot dagens abortlovgivning som en pro-life-organisasjon?

Derfor vil det være mest tjenlig for alle at kommunale flaggstenger – forblir våre felles flaggstenger – og forbeholdes kun to typer flagg: Det norske flagget og eventuelt flagg med kommunevåpen.

Alle andre kamper skal utkjempes på andre arenaer.

Ikke alle deler min livsanskuelse og mine prioriteringer, kanskje heller ikke vår utmerkede ordfører eller andre gode mennesker i Kragerø – og godt er kanskje det for mangfoldets skyld. Men, jeg opplever slik flagging som provoserende og støtende, og mange med meg.

Dan Lyngmyr

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags