Merknader fra Kragerø Bys Venner ved oppstart av detaljregulering for B 13

Aase Lotsberg

Aase Lotsberg Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Merknad 1: I vedtak gjort 14. februar 2007 sier Kragerø kommunestyre: «Kragerø kommune vedtar å prioritere Kirkebukta fra Trikotasjen til Stilnestangen som første utbyggingstrinn i rekkefølgen».

Kragerø Bys Venner oppfatter at eventuell oppstart av bygging på felt 13 forut for utvikling av Kirkebukta ellers, er strid med ovenstående kommunestyrevedtak, og følgelig ikke kan gjennomføres. Dette synspunktet gjøres gjeldende som vår merknad 1.

Merknad 2: I reguleringsplanen for Kragerø Havnefront sies det følgende om type bebyggelse på B 13: «Bolig, kontor, forretning tillates over nedsenket parkeringsanlegg».

Kragerø Bys Venner minner om denne bestemmelsen i reguleringsplanen og oppfatter at eventuell utnyttelse av B13 til reint kontorbygg (slik selskapet «B 13 Kragerø AS» har annonsert), vil være i strid med gjeldende reguleringsplan. Dette synspunktet gjøres gjeldende som vår merknad 2.

Merknad 3: Vi minner om uttalelse fra Telemark fylkeskommune til Kragerø kommune, datert 5. mai 2006 (Fylkeskommunens ref 05/388-14), under avsnittet «Nyere tids kulturminner og byutvikling»: «Vi mener det er svært viktig at den planlagte utbyggingen blir godt tilpasset de eksisterende bygningsmiljøene i byen, og peker da spesielt på det verneverdige bygningsmiljøet Andølingen». « Når det gjelder B 13 mener vi at bygningskroppen bør splittes opp, for å skape variasjon og en bedre utforming. Vi råder til at bygningen(e) blir en etasje lavere, slik at den klart underordner seg det verneverdige boligområdet».

Bebyggelse på B 13 med de høyder og dimensjoner som til nå er presentert som mulig løsning, vil representere en type vegg mellom småbyen Kragerø og sjøen utafor den, - en betydelig hindringsfaktor for den frie utsikten utover sjøen og for den historiske kontakten mellom land og sjø i Kragerø.

Kragerø Bys Venner gjør ovenstående gjeldende som merknad 3 fra oss, og regner med at den hensyntas i et eventuelt reguleringsarbeid for felt B 13.

For Kragerø Bys Venner

Aase Lotsberg, leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags