Mener politikerne bør avslå Frøviks klage på fradelingen av skogseiendom

Dersom anbefalingen følges, kan Kragerø Resort Eiendom AS overta den 500 mål store eiendommen på Ørvik.