Gå til sidens hovedinnhold

Manglende svar fra kommunen: Vet ikke, har ikke tid, gidder ikke …

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På vegne av 40 beboere i Smedsbukta / Dalen har Kragerø Bys Venner gjennom KV (15.12.20) formidlet videre spørsmål som gjelder utbygginga på Skrubben. Spørsmålene er også sendt direkte til ordfører og bygningsmyndigheter. Verken administrasjon eller politikere har besvart disse spørsmålene, og svar etterlyses derfor her. Svar fra autoritativt hold er påkrevet, for det eksisterer nå svært sprikende opplysninger: Arkitekt og saksbehandler opplyste i desember til Byvennene at det da ikke eksisterte videre utbyggingsplaner for Skrubben, mens utbygger sier at det kan komme 48 nye leiligheter i sammenheng med garasjeanlegget som nå ferdigstilles. Vi spør: Hva er det som gjelder, arkitekten og saksbehandlers utsagn – eller utbyggers?

Privatisering av sjøområder

Gjennom KV (15.01.21) har Kragerø Bys Venner stilt følgende spørsmål til leder i Hovedutvalg for plan og bygg: «Hvordan kan det gå til at pengesterke utbyggere får sikre seg og privatisere store tidligere allment tilgjengelige sjøområder? Hva betaler de for de sjøområdene som de seinere selger videre?» Foreløpig har hovedutvalgslederen ikke besvart spørsmålene våre, og vi gjentar dem derfor her.

Kragerø Bys Venner legger ikke skjul på at vi finner det svært kritikkverdig at verken politikere eller administrasjon svarer på spørsmål som framsettes av eller på vegne av byens innbyggere om utviklinga i byen. Og vi undrer: Skyldes mangel på svar at de som spørres ikke har de fornødne kunnskaper, handler det om mangel på tid og kapasitet – eller dreier det seg om rein og skjær arroganse? Ingen av disse grunnene kan aksepteres: Byens innbyggere (og ikke minst naboer til store utbyggingsprosjekter) MÅ ha en soleklar rett til å være fullt ut orientert om det som skjer eller skal skje rundt dem.

Forvaltningsloven sier at alle som sender en forespørsel til kommunen har krav på et svar innen rimelig tid, i det minste skal grunnen til manglende svar opplyses. Kjenner ikke administrasjon og politikere til forvaltningsloven?

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken