Mangelfull informasjon om Skrubben-utbyggingen

Arkivfoto: Per Eckholdt

Arkivfoto: Per Eckholdt

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Beboere i Smedsbukta og Dalen – som er naboer til den store utbyggingen på Skrubben – har henvendt seg til Kragerø Bys Venner og vist til et brev med 38 underskrifter de har skrevet til Kragerø kommune, der de stiller en rekke spørsmål vedrørende utbyggingen.

Etter vår mening viser disse spørsmålene nettopp det vi har påpekt og gjentatt i avisinnlegg og i henvendelser til kommunen: Vanlige kragerøfolk føler seg hjelpeløse og overkjørt når det gjelder store byggeplaner i deres nærhet, og de føler at de ikke blir informert godt nok – i tide.

Det er svært vanskelig for menigmann å sette seg inn i en komplisert saksgang og byggeprosess, derfor trengs det tidlig og god informasjon fra utbygger og kommune. Kragerøs forrige bygningssjef lovte oss en plan for hvordan slik informasjon bør gis. Vi har ennå ikke sett noe til den planen.

Dessverre kommer spørsmålene og brevet fra beboerne i Dalen og Smedsbukta for seint. Det er oftest slik – først når bygninger begynner å reise seg, skjønner folk hvor galt det blir.

Nedenfor gjengis brevet. Vi oppfordrer kommunen til snarest å svare, også her i avisa – til informasjon for mange.

Kragerø Bys Venner


Naboer og gjenboere i området Smedsbukta / Dalen har noen spørsmål angående utbyggingen av Skrubbodden.

  1. Har vi fått god nok informasjon om det nye garasjeanlegget som er under oppføring? Er det godkjent som det bygges nå?
  2. Er de nye byggene som skal bygges oppå garasjene godkjent? Blir det satt opp 3 etasjers blokker oppå garasjene, og hvilke høyder er da satt?
  3. Er plassering av byggene godkjent, og hvilke fasader og takvinkler blir det?
  4. Det er planer om ytterlige bygg i området, hva slags bygg er det?
  5. Det var planlagt en sandstrand mot syd, blir det gjennomført?
  6. Oppførte bygg er i hovedsak pelet i sjøen på mer enn 2 meters dyp, altså på statlig grunn. Er grunnen i sjøen løst ut eller leid?

Det samme gjelder flytebryggene. I mange generasjoner har folk fra øyer i nærheten benyttet Smedsbukta til å gå i land for arbeid, skole, handle osv. Når strandsonen er bebygget med kaier og flytebrygger på statlig grunn, har de som har hatt hevd på dette i generasjoner blitt fratatt denne rettigheten?

For mange er utbyggingen av Skrubbodden uforståelig. Store deler av strandsonen blir bebygd og ikke tilgjengelig for allmennheten. Massive bygg hindrer utsyn og sjøutsikten forsvinner. For de som bor høyere opp vil utsikten nedover bli et stort område med massive tak.

I store deler av året vil mange leiligheter stå tomme, mens på sommerhalvåret vil det bli en enorm økning på biltrafikken i trange gater, hvor det bor og ferdes mange barn.

Mange undrer seg over at havne- og sjøområdene blir fortettet, slik som i Kirkebukta, Dampskipskaia, B18 og nå Skrubbodden. Er dette Kragerø befolknings ønske?

I andre byer i Norge prøver man å åpne opp sjøfronten for å gjøre den mer tilgjengelig for folk. For ikke å snakke om andre land som sørger for strandpromenader.

Vi som naboer og gjenboere av Skrubbodden så tidligere plantegninger som viste et åpent område med parkeringsplass mellom de oppsatte byggene og fjellet mot øst.

I stedet bygges et toetasjes parkeringsanlegg som det planlegges flere bygg oppå. Vi vil på det sterkeste protestere dersom takhøyden blir større enn de byggene som allerede er der.

I et så stort prosjekt som dette ville det vært riktig at alle naboer og gjenboere ble informert underveis i prosessen, da dette har innvirkning på en hel bydel for mange år framover.

Vi ser fram til et positivt svar fra Kragerø kommune.

Med hilsen

Beboere i Smedsbukta/Dalen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken