Det å ta vare på miljøet er viktigere enn noensinne, derom hersker det ingen tvil. Mange husker sikkert slagordet «By og land hand i hand», lansert av Arbeiderpartiet.

Jeg kom til å tenke på akkurat dette slagordet under en TV-debatt om miljøet, rettere sagt hva som må gjøres for å få ned utslippene fra fossildrevne kjøretøy, ikke minst personbiler. Rett og slett parkere bilen og bruke kollektivtilbudet i stedet. I Oslo og andre større byer er det å bruke buss, bane med videre ikke store utfordringer, fordi dette tilbudet er tilgjengelig nærmest døgnet rundt.

Tydelig at noen av debattantene ikke helt så utfordringene folk har, som er bosatt lang fra Oslo og andre storbyer. Diskusjonen kom blant annet til å dreie seg om dette. Oppfordringen var klar om at man uansett skal benytte seg av kollektivtilbudet.

– Finnes det ikke noe kollektivtilbud, får man ta beina fatt, kom det kjapt fra en av debattantene.

Lettere sagt enn gjort. Man skal trolig ikke langt bort fra det sentrale østlandsområde før avstanden til butikker, kommunale tjenester og bedehus med videre er stor, veldig stor. Skylden for dette kan man utvilsomt legge på bilen, likevel er det en kjensgjerning at slik har utviklingen blitt. Det er ikke gjort i en fei å endre dette. I Sannidal var det i sin tid 29 butikker, det sier alt om utviklingen.

For en tid tilbake kom jeg i prat med en kvinne bosatt i Sannidal. Samtalen kom blant annet til å dreie seg om kollektivtilbudet. Hun fortalte at hvis hun skal til «byen» på arrangement eller møte på kveldstid, var hun avhengig av bil for å komme hjem til Sannidal. Da måtte hun ty til sin eldre bil som går på diesel.

I «byen», det vil si i sentrum, har man bybuss. Siste tur med denne er klokken fire på ettermiddagen.

Selv er jeg oppvokst i Gjerstad hvor mye av «tilbudene» var lagt til området rundt Gjerstad kirke, samt i Egdalen med kort avstand til jernbanestasjonen. Mesteparten av butikker var konsentrert her. I øvre del av bygda var det flere små kolonialbutikker, samt at Frikirken og Pinsevennene hadde sine gudshus der. Også mot Sunde bru var det små og koselige butikker, blant annet Samvirkelag. I dag er det én butikk igjen i øvre del av kommunen, neste finnes på Brokelandsheia. En utfordring hvis man skal ta beina fatt.

Nils Jul Lande
Frilansjournalist