Måler strandsonen i Kragerø for å unngå ulykker: - Datagrunnlaget var ikke godt nok

Kartverket jobber med å oppdatere sjøkartet i Kragerø, slik at båtførere i størst mulig grad skal kunne unngå å gå på grunn.