Når jeg leser oppslaget i KV tirsdag 27. 7. om alt bråket fra Bakhagen som beboerne i sentrum må tåle, må jeg referere til noe et medlem av Kragerø Bys Venner sa nylig, ganske oppbrakt: – Nå må vi ta byen tilbake!

Det er faktisk vi som bor fast i denne byen som skal bestemme over miljøet her – både når det gjelder lyd og utbygging – og ikke investorer og restaurantdrivere som kan tjene penger på våre verdier. Ordføreren og andre kommunepolitikere, som er valgt av oss, må kunne si klart fra om hva som kan tillates – uavhengig av eventuelle tidligere avtaler og bestemmelser. Lydmålinger på åstedet for forurensningen forteller ikke alltid nok om lydnivået hos naboer noen meter unna.

Ta skikkelig tak nå, ordfører, og stå på for beboerne i sentrum!

Lydforurensning skjer forresten ikke bare i sentrum. Natt til søndag 25. juli ble det spilt svært høy musikk til over klokka 03.00 på natta så det ljomet over Furuholmen, Tåtøy og til Tallakshavn. Det er ikke første gangen. Hvor musikken kom fra, skal jeg ikke si for sikkert, det er vanskelig å lokalisere hvor lyden kommer fra i sommernatta. Direktøren for Kragerø Resort benektet hardnakket på min henvendelse at det kom fra Beach Club eller hotellet, som jeg først trodde.

Men nå må vi i alle fall si fra om at vi ikke finner oss i at nattesøvn og muligheter for fredelige stunder på verandaer og i hager i sommervarmen skal forstyrres av lydnivået fra ferierende gjester som oppfatter Kragerø og skjærgården som sin egen lekegrind, der de ikke trenger å ta hensyn til andre enn seg selv.

Selvfølgelig må det være åpning for musikk og show både i byen og andre steder om sommeren, men det er noe med mengden, tidspunktene – og ikke minst med lydnivået!

Hvem skal kragerøsamfunnet ta mest vare på, de fastboende eller turister og andre ferierende? Det blir et sentralt spørsmål i tida framover, tror jeg.

Anne-Kristine Aas
Arnesens bakke