Vei viktig, men feil rekkefølge

JERNBANE FØRST: Det burde vært en jernbanetrasé mot Grenland og Gjerstad som nå skulle vært under planlegging, skriver frilansjournalist Roar Thorsen i denne kronikken. ARKIVFOTO

JERNBANE FØRST: Det burde vært en jernbanetrasé mot Grenland og Gjerstad som nå skulle vært under planlegging, skriver frilansjournalist Roar Thorsen i denne kronikken. ARKIVFOTO

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerLØRDAGSKRONIKK: I disse dager er planlegging av ny firefeltsvei og nye veitraseer mellom Bamble og Tvedestrand et høyaktuelt tema. Dette er en planlegging som er interessant å følge med på, både fordi den kan i sterk grad berøre arealer i vår kommune, og fordi den har et samfunnsperspektiv som man lett kan ha oppfatninger og meninger om.

La meg straks slå fast at gode veier er viktig både for privatbilismen og for transportsektoren. Vi lever i en tid der gode framkomstmuligheter er en viktig del av samfunnet. Slik er det blitt.

Men midt i debatten om veibygging gjennom Kragerø kommune slår det meg gang og på gang at vi har med feil rekkefølge å gjøre. Det burde vært en jernbanetrasé mot Grenland og Gjerstad som nå skulle vært under planlegging.

Men når det er sagt så er nye og bedre veier selvfølgelig også en nødvendighet, som for eksempel at den gamle veien gjennom Bamble nå får avlastning av en ny firefelts vei. Men det virker litt voldsomt å skulle tenke seg en ny firefelts trasé videre sørover, med nye store arealbruk. Særlig mellom Sannidal og Akland, der det nylig er foretatt store utbedringer og hvor man i dag har en god vei med delvis tre felt.

For en tid siden var det en litt underlig opplevelse å se Kragerøs ledende politikere stå på brua i Sannidal og sprette champagnen i glede over at det var vedtatt en ny firefelts vei gjennom kommunen. Skulle nesten tro vi i Kragerø hadde levd i et veiløst samfunn som endelig skulle få kontakt med omverdenen. Og burde ikke engasjementet i stedet vært rettet mot å få fart i planleggingen av en jernbane? Og dessuten – vi vet jo ennå ikke hva vi får!

Når dagens veidebatt på lokalpolitisk hold i dag blir omtalt som den viktigste saken i kommunen på flere tiår, så kommer det an på hva som egentlig er i gjære. Skal vi bare få en utvidelse av dagens trasé, så er det egentlig ikke store saken. Noe helt annet er det om «Nye veier» skulle finne på å tegne en rett strek på kartet, slik de ofte pleier, og velge den korteste strekningen mellom Dørdal og Akland. Da snakker vi om virkelig store konsekvenser, med vei gjennom Helle og Vadfoss og bru over Kilsfjorden.

Og så må vi ta med miljø og klima. Vår store hovedutfordring i et større perspektiv som det stadig snakkes om, men som har trange kår i forhold til prioritering. Ny vei gjennom Kragerø i stedet for jernbane er et tydelig bevis på det. Her kan vi fort ende opp med to store gjennomfartsveier, pluss gamle sørlandske, mange år før jernbaneforbindelsen er i nærheten av å bli påbegynt. Det er et tankekors.

Køen gjennom Bamble i helgene er et kjent fenomen. Men heldigvis jobbes det nå hardt for å få ferdig ny vei gjennom Grenland og Brevik, som er selve proppen i veitrafikken mellom Telemark og Vestfold. Når den strekningen er på plass, bør det være godt håp om at flyten gjennom Bamble igjen vil gå som den skal. Og veien gjennom Kragerø har vel egentlig aldri vært noen trafikkpropp i seg selv?

De nye løsningene gjennom Kragerø og Gjerstad er ennå på planleggingsstadiet, og ingen avgjørelse er tatt, så langt vi vet. Omprioritering av jernbane må man vel være såpass realistisk i forhold til, at det ikke blir aktuelt. Men vi får i alle fall håpe at det blir en veiløsning som vil være fornuftig og dekke det behovet som er til stede.

Kanskje hadde det vært nok å utvide dagens vei mellom Sannidal og Dørdal med noen flere trefelt-soner, slik som mot Østerholtheia. Det ville i så fall være mest i tråd med føringene om at utviklingen skal gå mer i retning av kollektivløsninger, og at gods mer og mer skal over på bane i forhold til vei.

Deretter er det kanskje lov å håpe at en jernbane vil se dagens lys litt tidligere enn det kan se ut som nå.

ROAR THORSEN

frilansjournalist

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags