Gå til sidens hovedinnhold

Lokalisering av et evt. besøkssenter på Jomfruland

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jomfruland vel har fått kopi av brev til ordfører Grunde W. Knudsen som gjelder lokalisering av et evt. fremtidig besøkssenter ved Haga kystkafe. Det samme brevet er i dag tatt inn i nettavisen til KV.

Brevet er underskrevet av seks hyttenaboer til Haga eiendommen. Ut fra opplysningene i brevet, er det grunn til å tro at disse naboene ikke sitter med riktige opplysninger om hvordan prosessen rundt denne saken er.

LES OGSÅ: Nasjonalparksenteret: Nå skal plasseringen bestemmes - dette er alternativene

LES OGSÅ: Jomfruland nasjonalparksenter: Kan få besøkssenter delvis under bakken

Kommunestyret skal 11. mars fatte vedtak om senteret skal ligge i Kragerø eller på Jomfruland. På Jomfruland er det minst 4 alternativer til tomt som først skal utredes, før valget tas. Den beslutningen gjøres av kommunestyret. Dersom kommunestyret legger besøkssenteret til Jomfruland, er det forutsatt at prosjektgruppen i samarbeid med Asplan-Viak utreder de ulike alternativene og legger en anbefaling frem for kommunestyret.

Les også

Plassering av et besøkssenter tilknyttet Jomfruland nasjonalpark

I denne prosessen ønsker Jomfruland vel å delta aktivt ved at medlemmene får reell medvirkning i tomtevalget. Velforeningen arrangerte 24. februar samling med øyas fastboende hvor også de seks hyttenaboene til Haga eiendommen var invitert. Der ble alternativene presentert. Neste uke er to av disse (som er støttemedlemmer) på nytt invitert til å delta på velhuset hvor man skal drøfte de ulike alternativene. Covid 19 setter begrensninger på antallet.

Jomfruland vel vil legge frem sine synspunkter til prosjektgruppen og kommunen. Blir besøkssenteret lagt til Jomfruland, og kommunestyret i løpet av året avklarer tomtevalet, forutsetter vi at byggesaken bli behandlet etter regelverket i plan og bygningsloven.

Ruth Ellegård
Leder Jomfruland vel

Torstein Kiil
Stråholmen vel/Utvalgte kulturlandskap i Jordbruket

Kommentarer til denne saken