Anbudet på bygging av skateparken ble stoppet: Ble 3,5 mill. dyrere enn budsjettert

Anbudet på bygging av skateparken på Kalstad er stoppet.