Gå til sidens hovedinnhold

Litteraturhuset støtter biblioteket

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kragerø bibliotek bør fortsatt få spille en sentral kulturpolitisk rolle. Lavterskeltilbudet treffer alle samfunnslag og målgrupper, er gratis, åpent og inkluderende, og har mange funksjoner.

I tillegg til de tradisjonelle bibliotekoppgavene med å låne ut bøker og andre medier til alle, skal bibliotekene også være «en avhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» (Folkebibliotekloven §1). Overgangen fra at biblioteket tidligere først og fremst var et sted for samlinger og utlån, til at biblioteket i dag er viktig som møtested, er omtalt som overgang fra «collection til connection». Kragerø bibliotek har jobbet iherdig med å skape denne tilknytningen innenfor svært begrensede økonomiske rammer. Det kan vi takke et entusiastisk og engasjert personale for. Reduksjon av den allerede pressede arbeidsstokken vil naturligvis måtte gå ut over arrangementssiden i biblioteket. Det er trist. For oss som bor her, og for dem som vurderer å flytte hit og som ønsker å delta på interessante arrangementer og i samfunnsdebatten slik vi ser det foregår rundt omkring i Norges kommuner.

En av bibliotekets aller viktigste roller er å bidra til leseferdighet og leseglede hos barn og unge. En nedbemanning av biblioteket vil medføre at det omfattende samarbeidet utviklet over år med Kragerø-skolene reduseres da man ikke lenger har samme kapasitet til å ta imot skolebesøk. Det er trist. Ikke bare for den enkelte unge, men også for hva det kan bety for en samfunnsutvikling. Litteraturen, bøkene, musikken, filmene, diskusjonene, den møteplassen som biblioteket utgjør – bidrar til opprettholdelse og utvikling av siviliserte og trygge miljøer for lek, utforsking, uenighetsfellesskap, fantasi og kunnskapsøkning. Kragerø, med ambisjoner om å være et levende samfunn hele året og som aller helst ønsker tiltrekke seg nye småbarnsfamilier, må ta grep om den fellesskaps-ressursen biblioteket faktisk er. Bibliotekenes popularitet blant barn og unge er enorme i mange byer og steder, og det gjelder nå å fortsatt tilrettelegge for at dette tilbys og videreutvikles også i Kragerø.

Færre ansatte vil føre til redusert åpningstid. Det er grunn til å tro at det lørdagsåpne bibliotektilbudet ryker når kroner skal spares. Det er trist. For barna, for unge, voksne og gamle, for fastboende og for turister, hyttefolk, tilreisende. Biblioteket som en del av det åpne, hele-året-lørdagstilbudet inngår i sentrums- og hele kommunens totaltilbud. Den potensielle tristheten over at også dette folkelige tilbudet skal reduseres for småpenger, håper vi Kragerøs politikere feier vekk når de skal vedta budsjett. «Litteraturhuset i Kragerø» støtter Kragerø bibliotek og deres viktige arbeid.

Programkomiteen
Litteraturhuset i Kragerø

Kommentarer til denne saken