KV har i omtrent hvert eneste nummer i vår informert om ennå flere nye hyttefelt for Tollefsen & Co ved Ørvik og ved golfbanen, i nedlagt kvartsbrudd ved Kjølebrønd, – på Langøy i regi av grunneier og flere i T.'sen-kretsen. Og selv de i årevis slumrende planer for Åtangen våkner til liv. Nye eiere på Stormyr på Skåtøy lufter tilsvarende planer. Den allestedsnærværende I.T. har sikret seg Øvre Langtangen og stor eiendom ved Kalstadkilens innerste del med tanke på eiendomsutvikling. Men hvem skal bo alle disse stedene?

Kragerøs innbyggertall av fastboende, spesielt unge familier med barn, er ikke økende, tvert imot.

I.T. planlegger neppe noe som helst med tanke på denne gruppen, for den er ikke interessant med tanke på økonomisk profitt.

Som følge av overfallet på Ukraina ser vi nå konturene av en verdensomspennende resesjon med børsfall, matmangel og varsler om at bekymringsløs vekst kan være slutt før vi aner det.

Kragerø kan bli en kopi av Spanias solkyst, der enorme utbygginger med turismeanlegg ble stående tomme.

I.T. vil rive Posthusgården og erstatte den med et ruvende trehus i modernistisk utforming. Miljøregnskapet – riving og bortkjøring av et betongbygg fra 1960-årene, nybygg i tre på samme areal, – vil etter alt å dømme gå i minus overfor rehabilitering på husets egne premisser.

Det ryktes endog at I.T. har klart å overbevise kulturminnevernet i Telemark om at hensynet til hotelldrift vil måtte kreve Gamle Biørnegården revet og gjenoppført som kopi. Så brutalt tenker altså den som vil tjene ennå flere penger. Selv om Tollboden kan fungere som hotell i en fredet 1700-talls laftebygning med allehånde feil m.h.t. lodd og water?

Om nylig fremkastet prosjekt for blokkbebyggelse på kommunens tomt Øya 14 og P-hall under Veten: Hva med husene bak? Skal deres tomter bli verdiløse, med en skjermvegg foran seg? Arkitekt Jan Abrahamsen har gjort en genistrek med det ørlille kjeller- og stabburbygget på venstre side av veien til Sjøbadet: Det er utvidet til en fullverdig bolig ved hjelp av tilbygg i tilpasset, tradisjonell gammel kragerøstil. Det er slik vi vil ha det i Kragerøs verneverdige gamle trehusmiljøer.

Forresten: Hva skjer på Torvet? Gofjeldgården som nye eier med Løffler som arkitekt skulle ombygge til leiegård med franske balkonger, står nå på tredje? året og forfaller sakte og sikkert. Kan det være «villet forfall», en kjent teknikk fra større steder?

Ulf Hamran