Vil møte kraftig motstand

Av
DEL

Leserinnlegg: Vi registrerer at det var flertall i dagens formannskapet for å opprettholde havbruksområdet i kommuneplanen. Men siste ord er ikke sagt, ikke fra politikerne heller.

Et eventuelt matfiskanlegg i Stølefjorden skal konsesjonsbehandles av Fiskeridepartementet og forutsetter utslippstillatelse fra Fylkesmannen som vi vet er negativ til planene i Stølefjorden.

I tillegg kommer Nordsjøavtalen fra 1993 som på generelt grunnlag begrenser etableringen av nye oppdrettsanlegg langs norskekysten. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fikk imidlertid gjennom et vedtak som åpner for dispensasjon dersom nye anlegg representerer ny teknologi, dvs. utslippsfrie lukkede anlegg. Det planlagte anlegget i Stølefjorden er et åpent anlegg som ikke representerer ny teknologi.

Jomfrulands nasjonalparkforvalter Morten Johannessen vurdering er at et tradisjonelt matfiskanlegg ikke vil oppfylle vilkårene for verneforskriftens § 11, første alternativ, som saken i så fall vil bli behandlet etter.

Han viser også til sidene 91–92 i forvaltningsplanen (er til siste behandling i nasjonalparkstyret førstkommende fredag).

Et mulig oppdrettsanlegg i Støfefjorden vil måtte gå gjennom en lang prosess med mye motgang, og vil i så fall måtte ligge foran Grønsvik og Myrstranda der det er gyteområde for torsk.

Mikkel Thommessen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags