Vekst i Grenland lever godt med ny organisering

Hanne Gro Haugland, ViG

Hanne Gro Haugland, ViG

Av
DEL

Leserinnlegg: Vekst i Grenland (ViG) ble etablert i 1990. Organiseringen har endret seg over tid – fra stiftelse til aksjeselskap til interkommunalt selskap. Med etableringen av IKS’et i 2014, overførte grenlandskommunene sine næringsressurser til ViG, og gjorde selskapet til sin næringsavdeling. Bestillingen var å jobbe på tvers, bygge kompetanse og få mest mulig ut av «næringskronene». I ViG bestrebet vi oss på å møte bestillingen. Etter et par år ønsket kommunene å revurdere organiseringen, og legge til rette for et mer desentralisert næringsarbeid. Dette resulterte i at næringsressursene som ble overført til ViG i 2014, er tilbakeført til kommunene fra 1. september i år.

De siste ukene har flere spurt meg om det er noe igjen av selskapet. Svaret er ja! 3,2 årsverk er tilbakeført til grenlandskommunene. Det er elleve ansatte igjen i selskapet. Seks jobber deltid, tre av dem i midlertidige prosjektlederstillinger. ViG er aktuell som aldri før, og med et mer desentralisert næringsarbeidet øker behovet for tett samarbeid med våre eiere.

Da ViG fylte 25 år i fjor høst var det fest. Rolf Erling Andersen holdt tale. Han fortalte at samarbeid mellom private og offentlige aktører var en bærebjelke for selskapet på 1990-tallet. Det er det fortsatt. La meg gi noen eksempler.

• Målet med prosjektet er å etablere et slikt senter i Grenland. Det vil dekke et nasjonalt behov for pasientbehandling og koordinert forsking innen miljømedisin, samt gi statlige arbeidsplasser til vår region. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ViG, Sykehuset Telemark, Yara, Universitetet i Sør-Øst Norge, Astma- og allergiforbundet m.f.

Målet med dette arbeidet er å overføre gods fra vei til bane. Her deltar ViG, Jernbanedirektoratet, BaneNor, Grenland havn, Larvik havn og Herøya industripark.

• Dette er et prosjekt for å synliggjøre Grenland. Jo mer investorer og næringslivsledere vet om en region, jo større er sannsynligheten for at de vil investere eller etablerer seg der. ViG, industrinettverkene, banker, eiendomsutviklingsselskaper, Gassnova, Torp flyplass med flere samarbeider om prosjektet.

Kommunalt næringsarbeid kan organiseres på ulike måter. Det er fordeler og ulemper ved alt. ViG lever godt med ny organisering. Det er utrolig mye spennende som skjer i Grenland nå. Det går en bølge av vekst og optimisme gjennom regionen. Sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere, fortsette ViG den viktige jobben med å bidra til flere arbeidsplasser og positiv utvikling i Grenland.

Hanne Gro Haugland,
daglig leder i Vekst i Grenland IKS/næringssjef i Grenland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags