Tidlig innsats mot vold og overgrep mot barn

DEL

Leserinnlegg: Kragerø kommune har prioritert tidlig innsats i forhold til barn og unge. Venstre i regjering sammen med H og FrP har lagt stor vekt på å styrke arbeidet mot vold mot barn og unge. I 2018 ble det bevilget 825 mill. kr til formålet. For 2019 styrkes potten med ytterligere 67 mill. kr. Neste år er fokus på forebygging og foreldrestøttende tiltak. Da er det avgjørende at utsatte barn blir sett i tide. Det er utarbeidet et digitalt opplæringsverktøy SNAKKE for å kunne ta opp vold som et vanskelig, men svært viktig tema for barna. Samtaleverktøyet testes over hele landet for tidligst mulig å avdekke vold og overgrep mot barn.

Det er ikke isolerte enkelttiltak men helhetlig innsats med varierte virkemidler som gir resultater også i kampen mot vold og overgrep mot barn og ungdom. Det skjer også i Kragerø og vi må øke utfordringen.

De siste fem årene er helsestasjon og skolehelsetjenesten i landet tilført mer enn 1 milliard kroner.

Kompetansehevning i helsesektoren er prioritert for å gi bedre hjelp til både voldsutøvere og voldsutsatte.

Foreldrestøttende tiltak er prioritert.

Fra 2013 til 2017 har antall tilrettelagte avhør av barn i Barnehus økt med 138 %.

Etterforsking i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn er styrket betydelig men det gjenstår mye for situasjonen er akseptabel.

Målet er at ingen barn skal bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Skal barn i faresonen bli sett i tide, kreves kompetanse fra dem som står barna nær. De ansatte i Kragerø bør gis styrket kompetanse på dette feltet. Venstre ber kommunen vurdere å ta det digitale verktøyet SNAKKE i bruk for bedre å kunne sikre barna våre mot vold og overgrep.

Johan Tønnes Løchstøer,
Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags