– Alle terrenginngrep som sprenging, graving og fylling må søkes om

VALBERG: MDG, SV og Rødt mener at fjellveggen ut mot sjøen på Valberg må bli stående.

VALBERG: MDG, SV og Rødt mener at fjellveggen ut mot sjøen på Valberg må bli stående. Foto:

Av
DEL

MeningerI forbindelse med høring før endelig behandling av kommuneplanen hadde Rødt følgende innspill i Formannskapet 25. september. Forslagene ble vedtatt og skal følge med i den videre saksgangen. MDG og SV støtter også disse og håper folk vil gi uttalelser til dem i de kommende ukene:

1. Formannskapet skal ta befaring før behandling av foreslåtte større arealendringer i strandsonen, blant annet på Bråtøy og Sandtangen. Vi vil ved sistegangsbehandling gå inn for bedre utnyttelse av allerede brukte gråarealer framfor å ta av uberørte naturområder.

2. Ved steinbruddet til NCC Valberg: Skal det ved utarbeidelse av detaljregulering tas særlig hensyn til å sikre registrerte naturverdier innen uttaksområdet. Dette kan for eksempel gjelde Bjørneknuten og veggen mot sjøen som er viktig å ta vare på.

3. Vi ønsker ikke at svømmebasseng skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger. Dette av hensyn til det generelle vanningsforbudet i skjærgården.

4. Sprengning i svaberg tillates ikke. Alle øvrige terrenginngrep som sprenging, graving og fylling, utenom ved plassering av bygning og konstruksjon, må omsøkes.

5. Vedrørende rivning av hytter og oppføring av erstatningshytter: For hytter i god bygningsmessig tilstand gis det normalt ikke rivetillatelse for oppføring av erstatningshytter. Eksisterende hytte skal isteden restaureres eller endres innenfor rammene av retningslinjene for hytter for LNF områder.

6. Vedrørende oppdrett i Stølefjorden: Rødt stemte nei til oppdrett i Stølefjorden ved førstebehandling, i formannskapet 25. september og kommer, sammen med SV og MDG, til å gjøre det igjen ved endelig behandling også.

Ole Andre Enggrav, Rødt Kragerø
Per-Erik Schulze, Miljøpartiet De Grønne
Øyvind Olsen, Kragerø SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags