Fra min første kontakt med Kragerø kommune, har de stilt opp med tilrettelegging og støtte for min mor. Det har vært av en respektfull og profesjonell service, som jeg håper pårørende får erfare når noen nære får et fall i funksjon og det kommunale må kobles inn.

Mamma har alltid ordnet opp selv og vært sterk/viljesterk med det varmeste hjertet. Hun hadde tre barn, hvor to av dem har gått bort. Det å være eneste pårørende og samtidig bo i en annen kommune, skaper lett praktiske og logistiske utfordringer. Kragerø kommune la opp til en trygg og god organisering rundt min mor og jeg kunne føle meg trygg.

I vår flyttet mamma til Marienlyst sykehjem i 2. etasje. Hun var godt kjent med personalet og avdelingen, da hun nærmest hver dag besøkte min far, som fremdeles bor der.

I september fikk mamma en hjerneblødning. Etter en uke ved nevrologisk avdeling i Skien, ble hun overflyttet tilbake til Marienlyst.

Der hadde de gjort i stand en seng til meg slik at jeg kunne være nær henne. Jeg fikk også ta med meg Alma, en liten Jack Russel, som fort fant plassen nede ved mammas føtter.

Personalet visste ikke hva godt de skulle gjøre for min mor, mine sønner og meg. De utviste en respekt for mamma slik at hennes verdighet ble opprettholdt.

Under oppholdet ble jeg kjent med de forskjellige som arbeidet på avdelingen og jeg ble oppriktig glad i dem. De kunne dele små historier fra sine liv, noe som var et velkomment avbrekk under denne tiden. Likevel var de observante og lydhøre for hvordan vi som pårørende hadde det.

20. oktober gikk mamma bort.

Det var tungt å være der disse ukene men ville aldri vært foruten. Omsorgen fra personalet og min erfaring fra den kommunale omsorgstjenesten, utgjorde en stor forskjell som jeg er meget takknemlig for.

Tusen takk til dere alle i 2. etasje på Marienlyst sykehjem. Jeg tenker ofte på dere!

Hilsen Eli Eriksen (og Espen, Einar og Alma).