Lille Kirkeholmen - noen fakta

Artikkelen er over 15 år gammel
DEL

Aller først: Navnet “speiderhytta” er det avisene som har satt på den gamle arbeiderboligen på Lille Kirkeholmen. I Kragerø er det bare en speiderhytte, nemlig hytta på Hovstølen.
Undertegnede var for noen år siden i kontakt med Kragerø kommune v/Harald Bothner for å undersøke muligheten til å starte med sjøspeiding. Bothner opplyste at kommunen hadde et sted som kunne være egnet til formålet, nemlig hytta på Lille Kirkeholmen. 1. Sannidal speidergruppe ville —g drive speiding i den retningen, og det falt etter hvert naturlig at tilbudet om å bruke hytta gikk til dem.
Kragerø kommune var den gang svært takknemlig for at noen ville bruke og vedlikeholde stedet. Det ble nedfelt en klausul i kontrakten om at også HVPU-avdelingen i kommunen, som hadde benyttet hytta tidligere, fremdeles kunne nyttiggjøre seg stedet. Det var selvfølgelig helt i orden for oss.
I fjor sommer var Fernanda Norin, født i 1915, og besøkte hytta. Hun var yngst i en søskenflokk på 14, var født og oppvokst der og fortalte hvordan huset var innredet under hennes oppvekst.
Hun kunne også fortelle at da Kragerø kommune overtok stedet fra tidligere Skåtøy kommune, ville kommunen rive stedet! Hun og andre ivrige fikk heldigvis hindret dette, slik at det ble bevart. Fernanda, som dessverre gikk bort sist vinter, var svært glad for at det nå var noen som tok vare på barndomshjemmet hennes. Kommunen skylder kanskje noen en takk i dag, for at hytta ikke ble revet?
Det har blitt hevdet fra “ja-politikerne” at speiderne er forfordelt og at dette er et sted andre (enn speiderne) bare kan drømme om. Dette er kraftig kost å svelge. Hvor mange får tilgang til stedet dersom det selges? Speiderne har aldri vært i mot at også andre grupper kan bruke stedet. Det ville vært flott - stedet er en perle og bør brukes av så mange som mulig!
Er speiderne forfordelt? Speiderorganisasjonen mottar ikke tippemidler osv. Idrettsgruppene i kommunen har heldigvis gratis hall-leie. Speidergruppene er glade dersom de får et par tusen i støtte fra kulturmidlene! I år får Sannidalspeiderne kr 0 i anleggs- og kulturmidler! Er vi forfordelt?
Man kan forstå at ordføreren nå vil trumfe igjennom benkeforslaget sitt, hun har jo allerede brukt 1/2 million av hyttesalget til ny bussholdeplass i Sannidal. Hva skal resten av pengene brukes til? Kragerø videregående skole fikk kr 50.000 i støtte til å lage kompostkunst på Jomfruland. Får vi samme beløp til å lage kompostkunst på busstasjonen?
Friarealet og hytta eies av Kragerøs innbyggere og de vil aldri få råd til å kjøpe dette tilbake.
Kjære politikere - bruk fornuften nå!
For Sannidal Speidergruppe
Gunder Eidet

Artikkeltags