debattI KV torsdag 17. januar var det flere tekster som omhandlet dyr, og hvorledes vi mennesker forholder oss til dyrene.

Først har vi et firma som ønsker å utrede nye og mer skånsomme metoder for dyreforsøk. Utmerket, dette er en etterlengtet start. Vi i miljøpartiet de grønne (MDG) ønsker å begrense dyreforsøk, og gjøre dyreforsøk så skånsomme som mulig.

Så har vi en ulv som har forvillet seg ned på våre jaktmarker. Å skyte den er ikke forbudt – såfremt man er jeger, har lov til å jakte og skyter den før kvoten blir oppfylt. Kun tre kull med ulvevalper tillates å se dagens lys hvert år i Norge. Kun to har beviselig sett dagens lys sist år. Dette er stusslig og smålig av oss. Vi i MDG vil at ulven fortsatt skal få leve.

Så er det en tekst der det insinueres at alle Senterpartipolitikere kanskje ikke er enige i den harde ulvepolitikken partiet kjører. Senterpartiet ønsker å utrydde ulven. Kanskje noen i partiet er imot dette, spør innsender. Det får vi da inderlig håpe.

Pelsdyrnæringen nevnes også i forbindelse med Senterpartiet. På ny den mulige uenigheten innad i dette partiet. Mislighold i pelsdyrnæringen den senere tid taler for seg selv. Både Senterpartiet og Høyre opprettholder barbariet med lekkasjen av offentlige midler til virksomheten. Vi i MDG mener at pelsdyrnæringen bør legges ned.

Er rovdyr, nedleggelse av pelsdyrnæringen og begrensning av dyreforsøk viktig for deg, er MDG partiet for deg. Vi i MDG mener at rovdyr, pelsdyr og forsøksdyr har det best som frie individer på sin naturlige plass i økosystemet.

For Miljøpartiet de grønne Kragerø

Erik Schulze