Gå til sidens hovedinnhold

Rom for alle - i byen

Artikkelen er over 10 år gammel
debatt

Mange er kjent med at Kirkens Bymisjon i Kragerø arbeider for å finne et godt egnet hus i sentrum for å videreutvikle sitt arbeid.

For tre år siden, våren 2008, ble Kirkens Bymisjon i Kragerø opprettet som et samarbeid mellom Kragerø kommune, Den norske kirke i Kragerø og Kirkens Bymisjon i Kristiansand.

Da hadde Værestedet eksistert i mange år allerede, drevet av frivillige medarbeidere under ledelse av diakonen. Værestedet var utgangspunktet for å utvikle Kirkens Bymisjons arbeid i Kragerø. Målet var å ansette en daglig leder i full stilling som kunne lede denne utviklingen. Høsten 2010 tiltrådte Benedicte Kivle i stillingen. Vi fikk en daglig leder med høy kompetanse, mot og kreativitet, noe som har gjort at etter kort tid er en viktig nettverksbygging i gang, bla i forhold til kommunens rus – og psykiatriarbeid.

Ideen om et natthjem for bostedsløse i Kragerø har vokst fram i dette samarbeidet. Behovet for tiltaket har kommet fram via flere kanaler den siste tiden. Prosessen som pågår nå handler om å få på bordet eksakte tall som bekrefter hvor mange mennesker som i dag trenger midlertidig bolig, samt tall som forteller hva dagens ordning koster Kragerø kommune.

Flere er enige om at det ville være en god kvalitetsmessig løsning å kunne etablere et natthjem i Kragerø som kan driftes av Kirkens Bymisjon i samarbeid med kommunen, og som kan styrke byens rusomsorg og boligsosiale strategi.

Natthjemmet skal ha adgangskontroll og faglig høy kvalitet. Målet er å gi den enkelte beboer hjelp til å kartlegge sine egne ressurser i forhold til å bo i egen bolig, og at hver enkelt skal oppleve trygghet, verdighet og respekt.

Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Siden 1855 har Kirkens Bymisjon (som startet som Oslo Indremission) arbeidet med og blant mennesker med ulike livsutfordringer, for å skape «Rom for alle».

Nå driver Kirkens Bymisjon virksomhet i 13 byer i Norge (se www.bymisjon.no), og flere steder drives også natthjem i samarbeid med kommunene. Et natthjem er et lavterskeltilbud, og skal bl.a. arbeide for å bedre livskvaliteten for mennesker som ikke har et hjem eller som av andre årsaker ikke mestrer å bo i egen bolig.

På natthjemmet skal alle bli møtt med verdighet og respekt, og vårt motto «ingen er bare det du ser» skal gjelde i praksis. Verdighet og respekt handler først og fremst om hvordan vi møter hverandre som mennesker, men det handler også om hvordan de ytre rammene rundt oss er. Selv om de fleste trives best med å ha det pent rundt seg, så har kanskje et menneske uten et hjem, enda mer glede av å bli omgitt av fine og ordentlige omgivelser. Kirkens Bymisjon i Kristiansand driver Natthjemmet i Kongens gate 15. Hvert rom har en god seng, en myk dyne og renvasket sengetøy. Veggene i fellesarealene er dekket av kunst som deltakerne på Bymisjonssenteret har laget. De legger vekt på alltid å ha grønne planter og friske blomster. Det handler om omsorg og verdighet.

Vi tror det hadde vært hensiktsmessig med et hus som kunne romme hybler med egen inngang og vaktrom i 2. etg, og en 1. etasje som kunne ha plass til kontor, kafé, kunstrom, gjenbruksverksted, stille rom osv. Det kunne bli et aktivitetshus som det var godt for noen hver å komme inn i.

Central hotel, eller et annet egnet sentrumsnært hus, kunne passe perfekt til formålet. Vi har forståelse for at det er flere meninger om det. Og selvsagt er det et stykke vei å gå med den saken for flere parter. Vår intensjon er å være til stede i sentrum, våre mulige gjester er her allerede.For styret i Kirkens Bymisjon i Kragerø

Bente Heibø Modalsli

Kommentarer til denne saken