debattHelge Rykkja i Rødt låner i Kragerø Blad Vestmar 9. desember argumentasjon fra Fagforbundet for å målbære sin motstand mot NHO Service og konkurranseutsetting av bl.a. kommunens helse- og omsorgstjenester. Rykkjas påstander fortjener et svar.

For det første blander Rykkja bevisst sammen konkurranseutsetting med privatisering. Våre notater dreier seg ikke om privatisering. Ved konkurranseutsetting vil både kommunen, ideelle og kommersielle aktører kunne konkurrere om å levere driften av tjenestene. Kommunen har imidlertid ansvaret for tjenesten. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at konkurranseutsetting gir dårligere lønns- og arbeidsforhold for de ansatte. Tariffoppgjøret i høst viste at Fagforbundet og NHO Service kom til enighet gjennom konstruktiv dialog. Det er imidlertid riktig at de private lønner annerledes enn det offentlige. I NHO Services medlemsbedrifter har de ansatte generelt større nærhet til bedriften gjennom bl.a. medbestemmelsesrett og raskere avansement ved god innsats. Flere arbeidsgivere gir helsefagarbeidere valgmuligheter og gjør bransjen, jobbene og faget mer spennende. Vi mener dette er grunnleggende positivt, også for brukerne av tjenestene.

For det andre er argumentet om at anbudsrunder bruker unødvendige ressurser svakt fundert. Det er som å si at entreprenøren ikke vil bygge for fremtiden fordi materialkostnadene er for høye. Kommunene gjør tvert om klokt i å investere i egen bestillerkompetanse etter hvert som bl.a. samhandlingsreformen påfører kommunene større ansvar for flere tjenester. Erfaringene fra Sverige viser også at det ikke koster mer å administrere eksterne kontrakter enn når de samme tjenestene produseres i egen regi.

At bedrifter får overskudd på sin drift er kanskje kontroversielt i partiet Rødt, men for samfunnet for øvrig er det et ubetinget gode. Bedrifter som driver fornuftig og godt gir også staten og kommunene økte skatteinntekter. Rykkjas påstand om at beskatningen av private selskaper ikke kommer det norske samfunnet til gode gir derfor en dårlig virkelighetsbeskrivelse. De leverer viktige velferdstjenester og gjør en god samfunnsinnsats på lik linje med kommunale og frivillige tjenesteleverandører. Når NHO Service påpeker kommunenes forbedringspotensial er det fordi vi ønsker en bærekraftig velferdsstat og mer nytenkning i kommunene. Her kan private også bidra. Rykkja mener dette vitner om en snever interesseorganisasjon. Vi lar leserne selv bedømme.Petter Furulund, adm. dir, NHO Service