debatt

Etter at Kragerø sparebank opplyste at de ønsker å få plass i et framtidig kulturhus, hausser mange fram et slikt prosjekt. Willy Nilsen påstår torsdag 1. desember at «situasjonen er helt annerledes nå enn bare for et halvt år siden», og rådmann Ole Magnus Stensrud tror at «toget snart går». I et dobbeltsideintervju lørdag 3. desember, «Ingen grunner til å si nei», følger kultursjef Harald Bothner opp i samme spor, uten å bli stilt til veggs av KV.

Er noe egentlig nytt? Eller er dette bare en storm i et tomt vannglass? Suppe på en spiker?

Jeg ser personlig ikke annet nytt enn at Kragerø sparebank trenger nytt lokale, og ser en mulighet til å leie en fin plass på Jernbanekaia – på kommunens invitasjon. Skal Kragerø sparebank ha lokaler i kulturhuset, betyr det at bygget blir «tilsvarende» dyrere – Det gjelder også om andre næringsdrivende skal leie i bygget. Hva er det da som er grunnleggende endret finansielt og billigere for Kragerø kommune?

Alt annet er som det var for to-tre år siden – ta for eksempel offentlige tilskudd, men også dette blir hausset opp uten bakkekontakt.

– Hvorfor skal Kragerø få fem ganger mer offentlig støtte enn Oppegård – med bare 40 % av innbyggertallet? Strategien ser ut til å være «Tenk på et tall du liker ...».

Og siden banken ikke vil eie, betyr det at de ikke vil spytte inn penger i investering. Kragerø kommune må dermed ta hele risikoen – også for den delen av lokalet som banken skal bruke. Dermed er risikoen for Kragerø kommune større med banken enn uten. Rimeligvis forstår banken mer av finans enn «drømmerne».

Arno Mong Daastøl