Demokratiser lokalpolitikken!

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

debatt

Målet for byutvikling må vel være at lokalbefolkningen trives – hele året? I vår tid er jo også alle demokrater. Innebærer ikke det at befolkningen skal bestemme sin egen bys utvikling da ...?

Hvor ble det av folkeviljen? Aftenposten hadde onsdag 17 mars en dobbelsideartikkel, "Vi drømmer om grønne byer". Den omtaler undersøkelsen "Fremtidens byer" – gjort av Norsk Gallup. Det viser seg at lokalbefolkningen i Norges byer er svært misfornøyd med hva deres egne lokale representanter og administrasjon foretar seg, og hva de vedtar. Befolkningen ønsker seg f.eks. grønnere byer, mindre biler, mindre kjøpesentre, et levende sentrum.

I Kragerø, som så mange andre steder er det dessverre ikke slik at folkeviljen råder, fordi folkets representanter i kommunestyre og bygningsråd ikke følger folkemeningen, og ofte overkjører fagadministrasjonen. Snakker de ikke med folk de da? Det samme gjelder i noen grad administrasjonen.

Utviklingsplaner for kommunen må derfor trekkes ned på et nivå der folk flest har bedre ytringsmuligheter og kontroll – enn slik det har vært hittil. Altså: Lokalpolitikken må demokratiseres. Dette ringer jo deilig i gamle bjeller for en gammel raddis som meg. Makta til grasrota!

Prosjektet "Kragerøkystens framtid" var et skritt i riktig retning, men gikk ikke langt nok – fordi det bare trakk inn noen få deltakere og var dårlig forklart. Det ble dermed utelukkende og udemokratisk. Det var heller ikke konkret nok eller politisk bindende. Dermed risikerer arbeidet å bli evig parkert i et trangbodd kott sammen med andre luftige ideer. – Lett bortkastet altså.

Plansmie. Vi kan lære av Gjerstad, så det er det ingen grunn til å bruke millioner på kommunens reisebudsjett: Brokelandsheia har etablert en plansmie for å trekke hele befolkningen med i planene. Jeg tror dette kan være noe for Kragerø også.

En plansmie er en tretrinns rakett:

1) Først må Kragerø føle at det finnes et problem som må løses. Det stadiet har vi passert.

2) Dernest må vi gjøre forarbeider til en plansmie – gjennom invitasjon til plansmie og helgetreff med bredest mulig deltakelse av lokale grupper og personer.

3) Til slutt holder vi en felles plansmie over en snau uke. Der skal vi fysisk forme byen og gi ett eneste svar (!) på hvordan Kragerø skal se ut. Gjennom felles innsats skaper vi slik en byplan som har bred tilslutning, og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen. Ved å etablere en politisk styringsgruppe blir plansmier til moralsk forpliktende prosesser og til reguleringsplaner. Dette er ikke juridisk bindende, men jeg skulle likt å se den politikeren som ikke fulgte opp en slikt bredt vedtatt plan.

De som så NRKs program for to uker siden: "Spekter: Det stygge Norge", så hvordan Plansmia i Evje, Setesdal dro med befolkningen, ikke minst ungdommen slik at de kunne utforme et sentrum der nettopp de ville trives. De som ikke så det, kan finne den her: www1.nrk.no/nett-tv/klipp/618488

Et nær enstemmig Evje-samfunn vedtok planen. Slik folkelig deltakelse sørger for god forutsigelse og dermed bedre sikkerhet for lønnsomhet for utbyggere, og det er selvsagt svært viktig. Dette vil hindre opprivende protester etterpå. I Åfjord var det derfor nettopp utbyggerne som tok initiativ til en plansmie. I motsetning til høringsrunder har her hele befolkningen mulighet til å delta. Ved høringer derimot, mobiliserer i praksis interessenter i den grad at folkets røst drukner – og protester oppstår i ettertid. Det er kostbart det. – Skjønnhet er lønnsomt, og det er også demokrati ...! Det kan skapes vinn-vinn situasjoner for alle, om vi bruker det lille Gud ga oss mellom ørene.

Plansmiekontor i Kragerø. Vi kan starte ved å åpne et plansmiekontor i sentrum, lokaler er det jo nok av. Der må det være rom for små møter, modeller og skisser som folk kan beskue og kommentere og forbedre, – hele uka. Dette kan bli en idemotor for Kragerø som kan dra med seg mye, mye annet av positiv utvikling.

Planer skal ikke låses inne på støvfylte arkiv. Planene til folket. Demokratiser planene! Dra skolene med i planene og lag elevprosjekter! – på ulike delproblem og med ulike vinklinger. Konkretiser enkeltprosjekt og la dugnadsånden råde. Kragerø har jo tjukt opp av dugandes folk og eksperter i mange fag! – Ikke minst innenfor bygningsvirksomhet og dugnader i utkantene. Det siste året har flere hatt gode erfaringer med plansmier i Åfjord, Gjerstad, Evje – og 4–5 andre steder er på gang nå, f.eks. i Østfold. Plansmier er det derfor så stor erfaring med, at det burde gå greit å få dette i gang i Kragerø, om vi har politisk vilje til å forandre utviklingen – i retning av hva folk selv føler og ønsker.

Noe å tenke på for Kragerø? – Noen må invitere til en plansmie ...! Hva sier Sentrumsforeningen? – Kragerø bys vel? Hva kan dere bidra med?

Sett i gang! Det er ingen tid å miste! Mer info finnes her: www.plansmier.orgArno Mong Daastøl

Artikkeltags