debattKan konkurranseutsetting være noe for Kragerø? Frp har holdt på en stund i kommunens økonomiutvalg med å snakke for konkurranseutsetting som svar på en manglende budsjettdekning.

NHO er deres kilde. Ny nestleder for Frp i Kragerø, Johnny Dolve, forespeiler hele 13 prosent besparelser for KVs lesere (30. november).

Allerede 16. november svarte Fagforbundet i Norge på NHO Service sine utregninger, med en detaljert og godt dokumentert gjennomgang av påstandene derfra. Vi låner noe av argumentasjonen:

1. For å få til «besparelsene» så reduserer konkurranseutsetting (=privatisering) både bemanningsgrad og lønnsnivå, det viser tilgjengelig materiale. La oss nå tenke på f.eks. barnehager.

Mindre bemanning, dårligere lønn og pensjonsrettigheter. Og service-kjedene faller igjennom ved forhold som overtid, tillegg og sykelønn. Blant annet slik vinnes anbud.

2. Til kontakter må også regnes administrere verdier. Anbudsrunder (for) bruker unødvendige ressurser. At ikke Frp tenker på byråkratiet, er vår kommentar.

3. De private selskapene – som ofte er internasjonale kjeder – gir ikke anbud uten å beregne seg avkastning. Dette er verdier som forsvinner ut. Avkastningen, profitten, i servicenæringen kan ligge i en størrelsesorden 13–19 prosent, dette er over gjennomsnittsprofitten i næringslivet, dvs. et fristende felt for store operatører. Heller ikke skattleggingen av selskapene kommer det norske samfunnet til gode.

4. NHO Service misbruker Kostra-tall for sine politiske ønsker, dokumenterer Fagforbundet. Og generelt er «rapporten» fra NHO Service svake på kildebruk. Frp Kragerø forbauser oss. De vil altså være raske løpegutter for en snever interesseorganisasjon som NHO Service viser seg å være.Helge Rykkja,

Rødt Kragerø