Jens Lauersens Legats hemmelighet

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

innlegg

Hvorfor har Jens Lauersens Legat levet så lenge? Hvordan kan Legatet fortsatt leve og være til stor nytte for Kragerø "til byens gavn og beste"? Hvor ligger nøkkelen eller hemmeligheten til suksessen?

"Legat" henger sammen med det latinske ordet for å testamentere, nemlig penger til personer eller formål. Gjennom tidene har det vært opprettet tusenvis av legater, og stort sett er de med årene smuldret bort til lite eller intet. Vi har mange legater i Kragerø også. Hva er det igjen av dem? Svært lite.

Kjøpmann Jens Lauersen ordnet seg annerledes enn de andre giverne. Han hadde flere hemmeligheter. Den viktigste var at hans faste eiendommer aldri skulle selges. En annen hemmelighet var at han brukte elastiske bestemmelser for bruken av midlene. Han låste ikke bruken fast. Bruken ville skifte gjennom tidene. En tredje hemmelighet var at han la midlene og avgjørelsene i hendene på folk i det praktiske liv, folk som hadde erfaring i drift og som kunne følge utviklingen i samfunnet.

Vi har en parallell i Norge, litt eldre og meget større. Det er Thomas Angells stiftelse i Trondheim. Thomas Angell (1692 - 1767) var også kjøpmann, og de to legatene har påfallende mange fellestrekk. Felles for dem er deres ufravikelige bestemmelse om at deres faste eiendommer ikke skal kunne selges.

Angell og Lauersen var begge kjøpmenn, ugifte og barnløse. Angell opprettet sitt legat i 1762, Lauersen sitt i 1763. Angells var uten sammenlikning det største. Han etterlot seg noe slikt som 300.000 mål skog i Selbu i Sør-Trøndelag, så svært areal at legatet så vidt jeg vet har egen forstforvalter. Inntektene går til veldedige formål i Trondheim, først og fremst til kvinner. Angells legat lever og virker som det skal.

Lauersens legat har ca. 4.000 - 5.000 mål skog (Heibø) og byeiendommer i Kragerø. Begge legatstifterne trodde på verdien av fast eiendom. Det kan gå noe opp og ned gjennom årene. Men tiden har vist at de begge hadde rett. Deres faste eiendommer skal ikke kunne selges! Det er finurligheten, nøkkelen, hemmeligheten.

Det viktigste kjøpmann Morten With har gjort som Legatets forstander, var at han stengte kranene i noen år, og brukte pausen til å sette eiendommene i skikkelig stand. For det er fra eiendommene Legatet får sine midler til bruk for "Byens gavn og beste".

Carsten Hopstock

Artikkeltags