Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Åtangen

Artikkelen er over 13 år gammel
debatt

Rådmannen har anbefalt å si nei til fritidsutbygging av det tidligere industriområdet på Åtangen. Flere skribenter i avisene har samme mening. Begrunnelsen er at det politiske flertallet nå ønsker å bevare noen av de sjønære industritomtene. Det er prisverdig, ettersom bare industri kan gode Kragerø gode helårs arbeidsplasser.

Men, for det første gjelder det å ikke overreagere og la pendelen svinge helt over i motsatt retning, etter en periode med stor utbygging av fritidsprosjekter. Åtangen har en fantastisk beliggenhet i en stille fjordarm med nydelige solforhold. Jeg har nok ikke vært alene om å legge merke til dette, og å undre på når noen skulle gjøre noe med denne mulige perlen for fritidsboliger. La heller industritomter plasseres på de mindre attraktive tomtene!

For det andre gjelder det å være realistisk og innse at Åtangen neppe er attraktiv som industritomt. Det vil medføre store kostnader å rydde opp i industriforurensningene fra tremasseproduksjonen – husk bare kvikksølvkrisen og ødelagte fugleegg på 70 tallet. Logistikken er også dårlig, og tilkjøringsveien vil kreve kostbar oppgradering. Mye av tomten er bratt og egner seg lite for utvidelser.

Når en industribedrift skal veie disse begrensninger og utgifter opp mot alternative plasseringer med dypvannskai i Norge eller utlandet … - da tror jeg Åtangen kan se fram til mange flere år som en industriell kirkegård. Det har allerede ligget slik i over 20 år, og sannsynligvis vil intet industrielt skje på enda mange tiår. "Valberg hullet" ligger derimot strategisk til med dypvannskai, stor plass, sentralt og nær den nye innkjøringsveien …

Det foreslåtte Åtangen prosjektet har flere fordeler. Kragerø vil gratis få nytt liv i en bakevje i kommunen. Dette kan bli en motor for byen på lang sikt - på linje med utbyggingen på Stabbestad. Kragerø vil gratis få ryddet opp i forurensningen og utvidet veien. Dessuten planlegger utbyggerne å bygge ut gradvis og helt fornuftig rydde opp og etablere infrastrukturen først. Dermed blir Kragerø sikret å få fellesgodene først, slik at investorene ikke stikker av etter å ha sikret seg profitten.

Dessuten vil gradvis utbygging gjøre det mulig å bruke lokal arbeidskraft i lengre tid, motsatt den kaotiske og tåpelige rykk og napp utbyggingen som har foregått i mange år - der utenbys arbeidskraft har blitt brukt i stor grad, og hytter til og med har blitt flydd inn fra utlandet.

Åtangen området er i dag lite brukt, annet enn av enkelte turgåere oppe i heia, og det blir jo ikke berørt. En forskjønning av området langs vannlinja kan igjen gjøre Åtangen attraktiv – også for fastboende.

Sist men ikke minst, vil et prosjekt med nye øyer og bruer gi en nyskapende og spennende impuls til byen i mange år framover. På bakgrunn av den utforming arkitekt Niels Torp ga Skrubben og det han har foreslått på Åtangen tror jeg dette kan bli en vakker ny side av Kragerø, som vil vekke internasjonal oppsikt. Forslaget virker fornuftig og til alles beste.

Ja til Åtangen!

Arno Mong Daastøl

Kommentarer til denne saken